Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

4 +
= 10

Zarządzanie przez cele

Metodologia szkolenia

 • Wykład interaktywny
 • Praca indywidualna,
 • Dyskusja moderowana,
 • Symulacje,
 • Odgrywanie ról,
 • Testy autodiagnostyczne

Program

Zarządzanie przez cele to prosty w założeniach i wyjątkowo skuteczny system menedżerski.
ZPC opiera się na założeniu, że postawienie przed pracownikiem jasnego i jednoznacznego celu jest motywujące. Odpowiedni wybór kluczowych celów pozwala skupić zaangażowanie pracowników na sprawach najistotniejszych. O skuteczności systemu decyduje sposób zdefiniowania celów, ich dobór oraz zasady komunikowania.
Menedżer wykorzystujący w swojej pracy Zarządzanie Przez Cele koncentruje się na zaangażowaniu pracowników w proces ustalania i realizacji celów. Wymaga to od menedżera umiejętności motywowania i rozbudzania innowacyjności swoich podwładnych.
Sukces i popularność Zarządzania Przez Cele wynika z uniwersalności tej metody, znajduje ona swoje zastosowanie zarówno w zarządzaniu strategicznym jak i kierowaniu konkretnym działem czy zespołem.
Zarządzanie Przez Cele z powodzeniem może być stosowana w małych rodzinnych firmach, dużych przedsiębiorstwach jak i instytucjach publicznych oraz urzędach.

1.SYSTEM ZPC

 • czym jest ZPC,
 • motywacyjne aspekty ZPC,
 • podstawowe założenia systemu zarządzania przez cele,
 • zasady funkcjonowania systemu ZPC,
 • etapy budowania systemu ZPC.

2.PODSTAWOWE ZASADY FORMUŁOWANIA CELÓW

 • zdefiniowanie pojęcia celu i jego podstawowych atrybutów,
 • współzależność celów od strategii przedsiębiorstwa, rodzaje celów na różnych poziomach organizacji
 • wykorzystanie metody SMART w procesie wyznaczania celów,
 • fazy procesu generowania celów,
 • SMARTER, czyli ZPC pozytywnie.

3.WARUNKI REALIZACJI CELÓW

 • problemy identyfikacji wykonawcy z realizowanymi celami,
 • relacje przełożony – podwładny,
 • rola kierownika w zarządzaniu przez cele,
 • bariery i błędy w zastosowaniu ZPC,
 • potencjalne trudności we wdrażaniu sytemu zarządzania opartego na ZPC,
 • zasada Pareto,
 • jak motywować pracowników do realizacji celów.

4.FORMUŁOWANIE CELÓW

 • zależność celów od strategii,
 • „misje” komórek organizacyjnych,
 • cele ciągłe i dynamiczne,
 • hierarchizacja celów, priorytetyzowanie, macierz Eisenhowera.

5.WARUNKI REALIZACJI CELÓW

 • relacje szef – podwładny; wymagania wobec przełożonego,
 • identyfikacja wykonawcy z celem,
 • partycypacja w ustalaniu celów,
 • uprawnienia osób odpowiedzialnych za realizację celów,
 • zakres nadzoru,
 • kontrola i ocena realizacji celów,
 • wynagradzanie za realizację celu.
 • osoby zaangażowane we wdrażanie ZPC
 • zespołowe wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji
 • elementy związane z sylwetką menedżera – style kierowania, źródła autorytetu

W ramach uczestnictwa zapewniamy

 • opracowanie metod warsztatowych projektu pod specyfikę branży,
 • doprecyzowanie programu,
 • opracowanie dodatkowych materiałów szkoleniowych zgodnie z ustalonym planem,
 • opracowanie ćwiczeń dostosowanych pod specyfikę branży,
 • organizacje warsztatów oraz zapewnienie doświadczonego  trenera,
 • catering podczas przerw (kawa, herbata, ciastka),
 • lunch,
 • przekazanie wypracowanych przez uczestników materiałów,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • badanie satysfakcji uczestników,
 • raport dotyczący rezultatów,
 • roczne konsultacje mailowe / telefoniczne dotyczące tematyki projektu,
 • imienne Certyfikaty dla każdego uczestnika.

Referencje

"Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna w ramach programu doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej podjęła współpracę z firmą Centrum Innowacji ProLearning. Przedmiotem ostatnio realizowanego…"

Radio Opole

więcej

"Centrum Innowacji ProLearning przeprowadziło w dniach 7-8.10.2015 dla pracowników Eskulap projekt rozwojowy z zakresu: Profesjonalnej obsługi i komunikacji z trudnym pacjentem. Celem realizacji…"

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap"

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

zarządzanie przez cele, SYSTEM ZPC, cele, zarządzanie, zasady formułowania celów, realizacja celów, formułowanie celów, smart, smarter, monitorowanie celów
 • Nasze certyfikacje

 • International Coach Federation
 • Matrik

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×