Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

9 +
= 10

Skuteczne strategie negocjacji

Program

I. KOMUNIKACJA

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH I BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM

 • Znaczenie pierwszego wrażenia
 • Rola indywidualnego podejścia do klienta
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywania relacji
 • Określenie i zrozumienie potrzeb klienta

TYPY KLIENTA – SPOSóB SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W NEGOCJACJACH

 • Rozpoznanie charakterystyki klienta
 • Dopasowanie stylu do typu klienta
 • Wpływ poprzez wartości klienta

 

JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z KLIENTEM?

 • Asertywne odmawianie i proszenie
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „nie”?
 • Kulturalne upominanie klienta
 • Przekazywanie klientowi złych wiadomości

 

JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYMI KLIENTAMI?

 • Przyczyny niezadowolenia klientów
 • Reagowanie na emocje w procesie sprzedaży i negocjacji
 • Procedura radzenia sobie z obiekcjami i sprzeciwem
 • Radzenie sobie z manipulacją i krytyką

 

KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA W PROCESIE NEGOCJACYJNYM – UMIEJĘTNOŚCI WSPOMAGAJĄCE NEGOCJOWANIE

 • Język korzyści i język zmysłów – dobór słów i ich ważność
 • Zadawanie pytań – strategia perswazji
 • Prowadzenie rozmowy – elastyczność
 • Sztuka słuchania
 • Operowanie przestrzenią i gestami
 • Interpretacja mowy ciała
 • Gesty wzmacniające i sugerujące

 

DRESS CODE – ELEGANCJA W UBIORZE – WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH POPRZEZ WIZERUNEK

 • Ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji w negocjacjach
 • Idealny ubiór do biura, na spotkania i negocjacje
 • Wskazówki dotyczące doboru stroju na różne typy negocjacji
 • Strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?
 • Elementy stroju budujące określony wizerunek w oczach Klienta

 

II. NEGOCJACJE

WPROWADZENIE DO NEGOCJACJI KIEDY NEGOCJOWAĆ, A KIEDY NIE?

 • Czym jest negocjowanie?
 • Elementy wchodzące w sferę negocjacji
 • Atmosfera sprzyjająca negocjowaniu
 • Porównanie stylów technik wywierania wpływu i negocjacji (kooperacyjny, rywalizacyjny
 • Rzeczowy
 • Test stylu negocjacyjnego
 • Zasady wywierania wpływu w oparciu o współpracę
 • Skuteczność i strategie wpływu na innych
 • Gdzie siedzimy, czyli pozycja przy stole a techniki wywierania wpływu
 • Trudne sytuacje negocjacyjne

TYPY NEGOCJACJI

 • Negocjacje w sprzedaży
 • Negocjacje cenowe – strategie obrony ceny
 • Negocjacje zakupowe ( z dostawcami)
 • Negocjacje z partnerami i wewnętrzne

SPECYFIKA NEGOCJACJI W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM

 • Negocjacje jako element kontaktów handlowych
 • Różnice międzykulturowe i sposoby porównywania kultur
 • Wpływ zwyczajów i obyczajów kulturowych na przebieg negocjacji
 • Indywidualne podejście do negocjatorów zagranicznych
 • Elementy międzynarodowej etykiety

 

KULTUROWE RóŻNICE W STYLACH NEGOCJOWANIA

 • Negocjacje z partnerami z Unii Europejskiej
 • Amerykański styl negocjowania
 • Sztuka negocjacji z krajami dalekiego wschodu
 • Negocjacje przedstawicielami krajów islamskich
 • Negocjacje z sąsiadami zza wschodniej granicy

SPOSOBY PROWADZENIA NEGOCJACJI Z PERSPEKTYWY MIĘDZYKULTUROWEJ

 • Style negocjacji a narodowość
 • Kulturowy podział emocjonalny
 • Kultury protransakcyjne i propartnerskie

STRATEGIA NEGOCJIACJI

 • Tworzenie strategii negocjacyjnych
 • Techniki negocjacji dostosowane do sytuacji
 • Stworzenie „neutralnych” parametrow dających przewagę w negocjacjach
 • Specyfika negocjacji w obszarze B2B

ZASADY NEGOCJACJI TWARDYCH I MIĘKKICH

 • Podział negocjacji na twarde i miękkie
 • Zarządzanie ustępstwami
 • Praktyczne zastosowanie twardych technik negocjacyjnych

 

NEGOCJACJE OPARTE NA ZASADACH

 • Sens negocjacji o interesy
 • Oddziel ludzi od problemu: bariery komunikacyjne – rozpoznawanie i uniknie; analiza
 • Transakcyjna a komunikacja w negocjacjach
 • Odkrywaj stanowiska drugiej strony; staraj się, aby wynik rozmów oparty był o obiektywne
 • Kryteria; znajdź kilka rozwiązań pogodzenia stanowisk
 • Kiedy stosować negocjacje oparte o interesy?

 

NEGOCJACJE EKSPERCKIE

 • Sztuka negocjacji eksperckich
 • Negocjuj nie negocjując
 • Stworzenie „neutralnych” parametrow dających przewagę w negocjacjach

 

ROLE UCZESTNIKóW ZESPOŁU NEGOCJACYJNEGO

 • Przełożony (Zleceniodawca)
 • Kierownik zespołu
 • Rzecznik zespołu
 • “Twardy Facet”(“Tough Guy”)
 • “Sympatyczny Facet”(“Nice Guy”)
 • Analityk zachowań
 • Analityk informacji
 • Doradca specjalistyczny

PLANOWANIE I PROWADZENIE ROZMóW – ETAPY NEGOCJACJI

 • Planowanie
 • Fole uczestników procesu negocjacji
 • Analiza stron negocjacji i poznanie drugiej strony
 • Jakie są nasze aspiracje i oferty wyjściowe?
 • Jakie rezultaty zamierzamy osiągnąć?
 • Opracowanie i analiza możliwych scenariuszy
 • Wybór właściwej strategii negocjacyjnej
 • Przygotowanie planu działania i argumentowania
 • Psychologia tworzenia pierwszego wrażenia i zarządzanie nim
 • Rozpoczęcie negocjacji
 • Prezentacja ofert
 • Określenie właściwego klimatu negocjacji – wzbudzenie sympatii i zaufania
 • Faza środkowa negocjacji
 • Zakończenie negocjacji
 • Warsztaty negocjacyjne

WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH

 • Podstawowe prawa wywierania wpływu
 • Techniki manipulacji na poziomie faktów
 • Techniki manipulacji czasem
 • Techniki manipulacji faktami
 • Techniki manipulacji relacjami i emocjami
 • Warsztat – dobór najskuteczniejszych manipulacji

 

ANTYMANIPULACJE – TAKTYKI NEGOCJACYJNE 49 TAKTYK STRATEGII NEGOCJIACJI

 • STRATEGIA PIERWSZA: PODSTAWOWA DECYZJA
 • STRATEGIA DRUGA: PRZEŁAMANIE IMPASU
 • Sposoby działania w sytuacji, w której proces negocjacji zatrzymał się lub bardzo osłabł.
 • STRATEGIA TRZECIA: MANIPULACJA CZASEM
 • Manipulacja sytuacją czasową może stworzyć korzystne warunki lub zwiększyć napięcie
 • i presję na drugą stronę.
 • STRATEGIA CZWARTA: PROWOKACJE
 • Działanie niespójne i zagadkowe dla zmieszania i osłabienia drugiej strony.
 • STRATEGIA PIĄTA: PEŁNA KONTROLA
 • Osiągnij kontrolę nad tym, co i jak jest negocjowane, dyktuj tematy i procedury.
 • STRATEGIA SZOSTA: BEZPOŚREDNI ATAK
 • Jest to ostra, dynamiczna akcja podporządkowani
 • a sobie, przestraszenia i wytrącenia z równowagi drugiej strony.
 • STRATEGIA SIODMA: BUDOWANIE NAPIĘCIA
 • Zwiększenie nacisku, wprowadzenie niepokoju
 • okresowe zmniejszanie dla zmiękczenia drugiej strony.
 • STRATEGIA OSMA: ZMIEŃ SŁABOŚĆ W SIŁĘ
 • Drogą uczciwości lub oszustwa użyj realnej lub wymyślonej słabości dla uzyskania ugody.
 • STRATEGIA DZIEWIĄTA: UŻYJ AUTORYTETU
 • STRATEGIA DZIESIĄTA: SZUKAMY KOOPERACJI
 • Ćwiczenie wybranych taktyk w praktyce

 

JAK SIĘ BRONIĆ PRZED OSKARŻENIAMI?

 • Podstawowe techniki antymanipulacji
 • Techniki skutecznej obrony przed atakami i oskarżeniami

 

JA NEGOCJATOR

 • Indywidualny potencjał negocjacyjny poszczególnych uczestników
 • Zespół to siła, czyli synergia zespołów negocjacyjnych
 • Warsztaty

OSOBOWOŚĆ W PROCESIE NEGOCJACJACJI

 • Rozpoznawanie typów osobowościowych uczestników procesu negocjacyjnego
 • Świadomość własnego typu osobowości i budowanie na nim przewagi w negocjacjach
 • Wywieranie wpływu na rozmówców o różnych stylach społecznych – dobór reakcji – czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie negocjatora i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • SWOT, czyli silne i słabe strony poszczególnych modeli zachowań

Cel

 • Pogłębienie wiedzy negocjacyjnej
 • Zwiększenie skuteczności negocjacyjnych poprzez szerszy dobór narzędzi oraz świadomości własnego potencjału komunikacyjnego
 • Przećwiczenie umiejętności praktycznych z zakresu negocjacji
 • Zapoznanie się z zasadami negocjacji międzynarodowych
 • Zapoznanie się z zasadami przebiegu negocjacji
 • Zapoznanie się z zasadami zawierania umów
 • Stworzenie własnego stylu komunikacyjnego i wizerunku profesjonalisty
 • Pogłębienie umiejętności negocjacji z klientami o różnych typach osobowości
 • Autodiagnoza własnych silnych stron i ograniczeń w negocjacjach

Metody pracy

 • Wykład interaktywny
 • Praca indywidualna,
 • Dyskusja moderowana,
 • Odgrywanie ról – Symulacje negocjacyjne
 • Case study przygotowane w oparciu o doświadczenia pracowników
 • Testy autodiagnostyczne,
 • Testy osobowości.
 • Gry i warsztaty negocjacyjne

Opinie i referencje

Jedno z lepszych szkoleń miękkich, najlepiej prowadzone. Interesujące, dużo wskazówek od trenera. Wiedza trenera poparta doświadczeniem.

E. Jania


Świetna atmosfera, dużo wiadomości w dobrze przyswajalnej formie. Bardzo kompetentna i miła trenerka.

M. Bulińska


Trener zaskoczył mnie profesjonalnym podejściem do tematu, dużą wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Szkolenie bardzo intensywne w pozytywny sposób.

A. Kowalczyk

Referencje

"Pani dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk reprezentująca Centrum Innowacji ProLearning zrealizowała dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku projekt z zakresu: Profesjonalnej obsługi trudnego pasażera z elementami…"

PKS w Kluczborku

więcej

"Nasza firma w okresie od września 2014 do marca 2015 prowadziła program rozwojowy dla kadry menadżerskiej w obszarze wzmocnienia kompetencji zdiagnozowanych metodą Development Center. Pani dr inż.…"

Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o.o.

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

Negocjacje, negocjacji, negocjować, obsługa klienta, sprzedaż, sprzedaży, techniki negocjacji, typy klienta, asertywność
 • Nasze certyfikacje

 • International Coach Federation
 • Matrik

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×