Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

3 +
= 10

Przywództwo sytuacyjne

Program

Dzień pierwszy:

1. Wprowadzenie

· przedstawienie celów oraz przebiegu szkolenia

· zapoznanie uczestników – ćwiczenie prezentacja partnera/partnerki

· oczekiwania uczestników – zebranie oczekiwań uczestników

2. Przywództwo a kierowanie

· Burza mózgów w grupach – czym jest kierowanie, czym jest przywództwo.

· Miniwykład „ Przwództwo a kierowanie – przywództwo sytuacyjne”

· Ćwiczenie – studium przypadku – przywództwa sytuacyjne w działaniu

·Omówienie ćwiczenia

· Ćwiczenie w zespołach: „Zawody domino”

3. Droga do przywództwa

· Burza mózgów w grupach – jak rozpocząć oraz jak utrzymać przywództwo

· Miniwykład „10 rzeczy po objęciu stanowiska oraz 10 rzeczy aby stać się liderem”

· Podejmowanie decyzji – ćwiczenie: „ Trudne wybory”

· Dyskusja: „Co pomaga przy podejmowaniu decyzji?”

· Podsumowanie pierwszego dnia oraz opracowanie działań na czas przerwy.

· Ćwiczenie „Co najbardziej zapamiętaliśmy”

Dzień drugi:

5. Praca zespołowa

· Ćwiczenie : „Podaj piłkę”

· Dyskusja „Definicja pracy zespołowej?”

· Miniwykład – „Definicja zespołu i etapy życia zespołów”

· Ćwiczenie – „Efekt synergii w zespole”

· Dyskusja „jak usprawnić współpracę”

6. Zarządzanie sobą w czasie

· Dyskusja „Zarządzanie czasem a zarządzanie sobą w czasie”

· Miniwykład – „ustalanie priorytetów” – Macierz Eisenhowera i delegowanie zadań

· Ćwiczenie – studium przypadków „Najpierw rzeczy najważniejsze”

· Miniwykład – „zadania a rytm dzienny”

7. Efektywne spotkania

· Burza mózgów – „Zasady efektywnych spotkań”

· Ćwiczenie studium przypadku „planspotkania”

8. Podsumowanie szkolenia. Ustalenie indywidualnych planów zadań.

CI ProLearning przystępując do realizacji projektów doradczych i szkoleniowych dokonuje tzw. Analizy Potrzeb Szkoleniowych, która ma na celu odpowiedzieć na pytania dotyczące rodzaju działań jakie należy podjąć by najlepiej realizować cele biznesowe i korporacyjne Klienta.

Metody używane w Analizie Potrzeb Szkoleniowych:

·Rozmowy  z pracownikami/przełożonymi

· Ankiety/Kwestionariusze dla uczestników planowanego szkolenia.

· Analiza wartości, misji , wizji, systemów oceny pracowników firmy itp.

Cel

W zależności od zapotrzebowania tematy będą obejmować:

· Udzielanie informacji zwrotnej każdego rodzaju

· Sytuacje trudne (radzenie sobie z trudnymi zagadnieniami, konfliktami różnego rodzaju, itd.)

· Budowanie zaufania i autorytetu

· Praca z ludźmi w różnych sytuacjach

· Budowanie zespołu złożonego z pracowników bardzo różnych od siebie

· Efektywne przekazywanie celów i wartości organizacji

· Praca zespołowa z innymi ludźmi spoza własnego zespołu

· Organizacja czasu pracy swojej i innych

· Priorytetowość zadań

· Awans – odnalezienie się w zarządzaniu kolegami z pracy

· Wszystkie inne tematy, które uczestnicy uznają za ważne i wymagające w ich codziennej pracy

· Prowadzenie spotkań

· Fakultatywnie:

moduł – wpływ odżywiania na efektywną pracę

Efekty

Analizy Potrzeb Szkoleniowych

Dostosowanie przedstawionego programu szkoleniowego do zdiagnozowanych potrzeb przedstawionych przez uczestników oraz menadżerów. Dostosowanie tematyki szkolenia do kultury organizacyjnej firmy. Zapewnienie, że szkolenie będzie spójne z misją i celami firmy.

 

Metody pracy

• metody integracyjne – maja na celu wprowadzenia swobodnego klimatu pozwalającego lepiej przyjmować wiedzę i dającego poczucie bezpieczeństwa przez co uczestnicy otworzą się na innych i chętniej będą dzielić się swoimi doświadczeniami, opiniami etc.

• praca w parach i grupach – nauka realizacji nadrzędnych celów dla grupy

• gry symulacyjne i quizy – ta metoda rozwija przede wszystkim umiejętności praktyczne

• stadium przypadków – metoda rozwijająca umiejętności szczegółowej diagnozy sytuacji i rozwiazywania trudności za pomocą odpowiednich technik.

• testy – sprawdzające wiedzę oraz umiejętności zarówno przed jak i po szkoleniu

• rozmowy i dyskusje po każdym ćwiczeniu – daje szanse wypowiedzenia swojej opinii co w rezultacie daje refleksje nad problemem

• prezentacje – pozwala w przyjemny sposób przyjmować wiedzę na określony temat

• wykład – głównym celem tej metody jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej

Wymagania

Szkolenie przeznaczone dla menedżerów, liderów, osób zarządzających zespołami i wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju przywództwa.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

 • organizacje szkolenia oraz zapewnienie trenera
 • testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętnościpoziomu umiejętności – pozwalające na uczestnictwo na szkoleniu osób o zbliżonym poziomie umiejętności (na życzenie Klienta)
 • materiały dydaktyczne w tym skrypt odpowiedni do określonego poziomu
 • samodzielne stanowisko komputerowe
 • catering podczas przerw (kawa, herbata, ciastka)
 • lunch
 • zestaw ćwiczeń po ukończeniu szkolenia dostępnych na płycie CD
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • bezpłatne konsultacje z Wykładowcą 2 tygodnie od ukończenia szkolenia
 • testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności poziomu umiejętności po ukończeniu szkolenia (na życzenie klienta)

Trener

Trenerzy

biznesu współpracujący z Centrum Innowacji ProLearning charakteryzują się

profesjonalnym podejściem, otwartością na potrzeby uczestników szkoleń

oraz bardzo dużą sprawnością swoich działań.

Ich

praktyczne doświadczenie przekłada się na skuteczne prowadzenie zajęć i na

odpowiedni dobór metodologii.

Centrum Innowacji ProLearning może poszczycić

się zespołem ekspertów, którzy gwarantują satysfakcję i rozwój nowych

kompetencji u uczestników

Referencje

"Centrum Innowacji ProLearning przeprowadziło w dniach 7-8.10.2015 dla pracowników Eskulap projekt rozwojowy z zakresu: Profesjonalnej obsługi i komunikacji z trudnym pacjentem. Celem realizacji…"

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap"

więcej

"Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla pracowników PKS w Kluczborku Sp. z o.o. warsztaty o temacie: "Skuteczne metody zarządzania zespołem pracowniczym." Grupę docelową stanowili kierownicy, managerowie oraz prezes…"

PKS w Kluczborku

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

przywództwo, przywództwo sytuacyjne, budowanie zaufania, budowanie autorytetu

 • Nasze certyfikacje

 • International Coach Federation
 • Matrik

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×