Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

3 +
= 10

Formuła 1

Formuła 1 to nowość w ofercie szkoleniowej Centrum Innowacji Prolearning.
Ceniąc Państwa czas i analizując Państwa potrzeby stworzyliśmy krótką formę szkoleniowo-warsztatową trwającą pół dnia (4 godziny). Jest to forma dla każdego, kto chce uzyskać maksimum wiedzy w minimum czasu.

W zakresie Formuły 1 oferujemy następujące szkolenia:

Mind Mapping

Cele:

– Zdobycie przez Uczestników wiedzy dotyczącej potencjału ludzkiego mózgu;

– Przekonanie Uczestników o pozytywnych rezultatach wpływania na wyobraźnię (własną/Klientów/współpracowników/podwładnych) w procesie przekonywania;

– Nabycie przez Uczestników umiejętności wybierania słów kluczowych w tekście;

– Nabycie przez Uczestników umiejętności tworzenia map myśli;

– Nabycie przez Uczestników umiejętności wykorzystywania przynajmniej jednej mnemotechniki;

– Nabycie przez Uczestników umiejętności używania programu Prezi do tworzenia dynamicznych prezentacji.

 

Program:

9:00 – 9:10 Przedstawienie trenera, określenie celów i planu warsztatu;

9:10 – 9:25 Zapoznanie trenera z Uczestnikami – przedstawienie się Uczestników z wykorzystaniem metody skojarzeniowej;

9:25- 9:40 Aktywizująca prezentacja dotycząca potencjału ludzkiego mózgu;

9:40 – 10:00 Możliwości, które daje mądre wykorzystanie pamięci – eksperyment z użyciem jednej z wymienionych mnemotechnik:

– łańcuchowa metoda skojarzeń;

– metoda haków pamięciowych;

– pokój rzymski;

10:00 – 10:20 Analiza tekstu – odpowiedź na pytanie – jaki procent słów w przeciętnym tekście pisanym jest zbędny? Które słowa/zdania są najważniejsze i co z nimi zrobić by tekst pozostał w pamięci?

10:20 – 10:30 Przerwa

10:30 – 11:20 Wprowadzenie narzędzia – mapa myśli, określenie korzyści płynących z jego stosowania. Instruktarz – w jaki sposób ją przygotować i ćwiczenie praktyczne dla Uczestników – przygotowanie map myśli na określony temat z wykorzystaniem dostarczonych przez Trenera materiałów (duże arkusze papieru, kleje, taśmy, materiały graficzne, arkusze kolorowe, itd.)

11:20 – 11:35 Demonstracja programu Prezi jako narzędzia tworzenia dynamicznych prezentacji multimedialnych umożliwiających lepszą aktywizację słuchacza, wspierających proces zapamiętywania i zwiększających szansę na skuteczne przekonanie audytorium.

11:35- 11:50 Działania techniczne – włączenie komputerów, stworzenie kont w programie;

11:50- 12:00 Przerwa

12:00 – 12:25 Przygotowanie przy wsparciu Trenera, w parach, krótkich, 2 minutowych prezentacji multimedialnych na określony temat w formie map myśli.

12:25 – 12:50 Przedstawienie przygotowanych prezentacji;

12:50 – 13:00 Podsumowanie, ewaluacja i zakończenie szkolenia.


 Opinie klientów

„Jestem zadowolony z przebiegu szkolenia, dostarczyło nowe ciekawe spojrzenie na temat prezentacji.”
Jerzy Krawczyk

„Świetne szkolenie- maksimum praktyki w minimum czasu! ”
Robert Gołuński

„Jestem zadowolona ze szkolenia – dzięki!”
Uczestniczka szkolenia

„Tak, jestem zadowolony. Prowadzący nie „płynął”, a prowadził szkolenie merytorycznie, dostępnie i zrozumiale. Materiał przedstawiany we wspaniały sposób, bez szumu komunikacyjnego, informacyjnego.”
Uczestnik szkolenia

Lean Management

Wprowadzenie do lean managementu

Historia, podstawowe założenia, ewolucja rozwiązań. Od kaizen wywodzącego się z tradycji Japonii aż do Zarządzania Ameba, które stanowi o potędze Kyocery.

Kontekst kulturowy lean managementu w Polsce

Dlaczego lean w Polsce wygląda inaczej niż w Japonii i dlaczego nie można przenieść wszystkich rozwiązań wprost?

Przywództwo w kulturze lean

Silne przywództwo to konieczność i wielka odpowiedzialność. Bez odpowiedniego przywództwa, lean w organizacji nie będzie istniał.

Mapowanie procesów w usługach

Jedno z narzędzi lean management. Dzięki odpowiedniemu mapowaniu procesów, można łatwo dostrzec straty (mudę).

Zarządzanie wizualne

Wizualizacja, obok komunikacji, jest jednym z bardzo ważnych narzędzi w zakresie przekazywania informacji, standardów i procedur. Stanowi też wsparcie systemu zapobiegania błędom i pomaga w utworzeniu transparentnych procesów.

Kaizen

Działanie wszystkich pracowników na rzecz doskonalenia organizacji jest koniecznością. Odpowiednio zaprojektowany system kaizen daje wielkie możliwości.

Case studies – najlepsze praktyki z Polski, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii

Porównanie rozwiązań w zakresie kaizen, przywództwa oraz systemów motywacyjnych firm stosujących lean management.

Metodyka wprowadzania lean do przedsiębiorstwa

Prezentacja na podstawie case study kroków, jakie należy poczynić, aby lean w przedsiębiorstwie nie był tylko jednorazowym przedsięwzięciem, ale by dał trwałą i korzystną zmianę.

Storytelling

Wstęp – prezentacja trenera -> storytelling w budowaniu marki osobistej

 • mowa windowa – jak dobrze się sprzedać w 10 sekund
 • tworzenie własnej historii – od czego zacząć, skąd czerpać inspirację
 • case study: Steve Jobs lub Richard Branson

Do czego można wykorzystywać storytelling:

 • podstawowe pojęcia
 • przywództwo + przykłady
 • personal branding + przykłady
 • sprzedaż + przykłady
 • prezentacje + przykłady
 • marketing + przykłady
 • cechy dobrej historii, takiej, która silnie oddziałuje na odbiorcę + przykłady

Znane marki bazujące na opowieściach 

 • 7 archetypów stanowiących podstawę do budowania opowieści
 • IBM
 • Jack Daniels
 • Coca-Cola
 • La Roshe-Posay

Jak liderzy opierają swoje wystąpienia na opowieściach?

 • storytelling w biznesie
 • wykorzystanie storytellingu podczas wystąpień
 • storytelling jako narzędzie motywacyjne
 • określenie, kiedy opowieść inspiruje do zmiany, kiedy może stać się przyczyną zmiany postawy odbiorców, kiedy silnie motywuje oraz kiedy pozwala nawiązać silną więź z odbiorcą
 • case study: Hotel Ritz-Carlton i inne

Jak słynni sprzedawcy wykorzystują opowieści?

 • storytelling pozwalający na sprzedaż bez sprzedaży
 • marketing narracyjny w sprzedaży – jak go wykorzystać
 • wydobycie unikalności produktów/usług i przekazanie ich skuteczności (story testimonials)
 • 6 typów historii, które sprzedają
 • najczęstsze błędy w opowieściach sprzedażowych

Opowieści z kultury Twojego audytorium – klucz do otwarcia słuchacza.

 • znaczenie kontekstu dla budowania wiarygodnych opowieści
 • przykłady marek z nietrafionym namingiem
 • przykłady marek z historiami osadzonymi kulturowo
 • przykłady marketingu narracyjnego skierowanego do różnych targetów (do mężczyzn, matek)

Narzędzia możliwe do wykorzystania w przekazanie opartym na opowieściach – krótka charakterystyka narzędzi z przykładami wykorzystania.

Fazy zespołu i rola lidera

Czy zdarzyło Ci się pomyśleć „Chyba mam kryzys lidera” ? Osoby, które zarządzają innymi ludźmi w firmie, bądź mają wpływ na różne projekty, przechodzą takie mini lub poważne kryzysy lidera. Chcąc pomóc i zapobiec takim sytuacjom nasza firma realizowała globalny projekt rozwojowy z HR w Ball firmy produkującej puszki do piwa i napojów dla ich liderów.

Idealny zespół nie powstaje z dnia na dzień. Jest to proces, w którym można wskazać następujące fazy:

I Faza Budowanie:

W pierwszej fazie ludzie starają się nawzajem wybadać. Kierownik ma możliwość zaobserwować jak poszczególne osoby wykonują swoje obowiązki oraz jak radzą sobie ze stresem. Aby pokierować zespół do kolejnej fazy, kierownik wspólnie z członkami projektu powinien jasno określić cele i zasady współpracy oraz ukierunkować  chęci i motywacje ludzi w zespole do podjęcia się nowych zadań.

II Faza Różnicowanie (szturm):

Wyznaczane są role, jakie mają spełniać poszczególni członkowie zespołu, ujawniają się osobowości i różnice poglądów, które mogą prowadzić do pojawiania się konfliktów. Na tym etapie na pewno ważny jest wzajemny szacunek i tolerancja dla opini innych. Kierownik projektu powinien min. wysłuchać wszystkich wątpliwości, zarzutów, przywoływanie celów (w tej fazie odwoływanie się tylko do wizji to już dla ludzi za mało), podkreślanie jedności zespołu.

III Faza Normowanie:

W tym etapie wzrasta pewność siebie członków zespołu, wszyscy zaczynają współpracować, dążąc do realizacji wyznaczonych celów. Kierownik może się na tym etapie nieco odsunąć od zespołu i pozwolić mu przejąć odpowiedzialność za osiągnięcie celów.

IV Faza Działania:

Etap, w którym zespół płynnie i efektywnie wykonuje swoje zadania.  Rolą kierownika w tym etapie jest weryfikacja „co idzie” zgodnie z planem, a co się opóźnia i jakich powodów, wzbudzanie kreatywności podczas wykonywania zadania u poszczególnych członków zespołu i przede wszystkim pochwały.

Samorefleksja dla Lidera:

Na czym stoi obecnie Twój zespół? Co możesz z tym zrobić jako lider? Co możesz zrobić, aby przejść do kolejnego etapu z zespołem?

Cel:

 • Jak zarządzać nowym zespołem?
 • Jak radzić sobie z kryzysem lidera?
 • Jak reagować na zachowania ludzi w różnych fazach zespołu.
 • Jak zakończyć zadanie/ projekt z sukcesem uwzględniając pracę zespołową

Metody:

Warsztat praktyczny w podgrupach, przećwiczenie zachowań członków zespołu w poszczególnych fazach, dyskusja moderowana szanse i ryzyka dla lidera w poszczególnych fazach zespołu

Referencje

"MPK Poznań Sp. z o.o. rekomenduje współpracę z Centrum Innowacji ProLearning w zakresie szkoleń menedżerskich. W dniu 12 maja 2017 r. nasza Spółka zorganizowała spotkanie menedżerskie, w którym udział wzięli…"

MPK Poznań Sp. z o.o.

więcej

"W 2015r. i 2016r. Centrum Innowacji Prolearning przeprowadziło projekt rozwojowy z zakresu: Efektywnego zarządzania zespołem dla pracowników Dirksa Polska Sp. z o. o. Szkolenia poprzedzone były wnikliwą analizą potrzeb…"

Dirks Polska Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×