Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

5 +
= 10

Finanse dla nie finansistów

Cele szkolenia

->wskazanie obszarów, w których finanse i rachunkowość wymagają wsparcia innych jednostek funkcjonalnych przedsiębiorstwa w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu raportowania i pomiaru dokonań;

-> zmiana błędnych schematów myślowych dotyczących finansów;

->budowanie szeroko pojętej świadomości finansowej pracowników;

->wykształcenie umiejętności rozumienia i posługiwania się podstawowymi terminami z zakresu rachunkowości, controllingu i finansów;

-> wykształcenie podstawowych umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków i formułowania ocen;

->wskazanie obszarów, w jakich rachunkowość i finanse wspierają proces podejmowania decyzji niefinansowych;

->objaśnienie kluczowych kryteriów oceny opłacalności przedsięwzięć/projektów długoterminowych z uwzględnieniem ich ryzyka.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA
1. Znaczenie rachunkowości i finansów dla pracowników działów niefinansowych.
2. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa:

-> odbiorcy informacji z rachunkowości – czego ja mogę oczekiwać od rachunkowości/ finansów w mojej firmie, albo w czym mogę je wspierać,

->różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb.
3. Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych i ich rozumienia.
4. Cele i rodzaje sprawozdań finansowych – czego można oczekiwać od sprawozdań finansowych? Wstęp do czytania sprawozdań finansowych.
5. Zrozumieć bilans – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on nie finansiście:

-> istota i struktura sprawozdania: – walory informacyjne i ograniczenia bilansu, jako przyczyna wielu nieporozumień między działami finansowymi a innymi funkcjami w przedsiębiorstwie (np. czy marketing tworzy tylko koszty z perspektywy sprawozdania finansowego?, gdzie podziała się marka produktu i wizerunek firmy?), – zasady klasyfikacji aktywów i pasywów – jakie mają znaczenie poznawcze,

->przypadek praktyczny: – czytanie bilansu, – istota i analiza podstawowych wskaźników finansowych występujących w kontekście bilansu,

-> istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu (środki trwałe i wartości niematerialne, inwestycje, należności i zobowiązania, zapasy, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe itp.) – te pozycje już nigdy nie będą zagadkowe,

-> zasady wyceny składników bilansu – obszar kreatywności w rachunkowości,

->przypadki praktyczne: – analiza wpływu codziennych transakcji gospodarczych na bilans i ich odzwierciedlenie w bilansie – warsztaty, – kreatywność w rachunkowości /w wymiarze księgowym i realnym.

9. Długoterminowe planowanie finansowe i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych:

-> o czym należy pamiętać przy tworzeniu długoterminowych planów finansowych: – czas, – przepływy pieniężne, – koszt pieniądza, czyli stopa dyskontowa,

->zmiana wartości pieniądza w czasie, czyli właściwie co?

->główne kryteria oceny projektów inwestycyjnych, czyli kiedy nasz plan zyska akceptację: – okres zwrotu, – wartość bieżąca netto (NPV), – wewnętrzna stopa (IRR),

->ocena ryzyka planu finansowego- czyli jakie mamy szanse na sukces i co nam najbardziej zagraża: – analiza wrażliwości, – analiza scenariuszowa,

-> kompleksowa analiza przypadku praktycznego.
10. Finansowanie działalności

-> kapitał własny a kapitał obcy,
->kredyty,

->dłużne papiery wartościowe

->inne formy finansowania kapitałem obcym

finansowanie kapitałem własnym

W ramach szkolenia zapewniamy

 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • próbka szkoleniowa w ramach przedstawionej oferty (na życzenie Klienta)
 • organizacje szkolenia oraz zapewnienie trenera
 • materiały dydaktyczne
 • catering podczas przerw (kawa, herbata, ciastka)
 • lunch
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • bezpłatne konsultacje z Wykładowcą do 2 tygodni od momentu ukończenia szkolenia
 • testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności po ukończeniu szkolenia (na życzenia klienta)

Referencje

"Pani dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk reprezentująca firmę Centrum Innowacji ProLearning zrealizowała dla nas projekt rozwojowy dla grupy 33 kierowców (45+) naszego…"

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

więcej

"Centrum Innowacji ProLearning przeprowadziło w dniach 7-8.10.2015 dla pracowników Eskulap projekt rozwojowy z zakresu: Profesjonalnej obsługi i komunikacji z trudnym pacjentem. Celem realizacji…"

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap"

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

finanse, szkolenie, biznes
 • Nasze certyfikacje

 • International Coach Federation
 • Matrik

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×