Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

3 +
= 10

Etykieta w biznesie – jak dziś pracować zgodnie z zasadami savoir-vivre’u

1. Cele szkolenia

 • Poznanie zasad współczesnych manier.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w profesjonalnej obsłudze gości
 • Zrozumienie znaczenia stosowania prawidłowych reguł obsługi gości dla wizerunku firmy.
 • Rozwinięcie umiejętności zastosowania reguł savoir-vivre’u w różnych formach kontaktu z gośćmi.
 • Doskonalenie umiejętności taktownego i umiejętnego prowadzenia trudnych rozmów.
 • Rozwój umiejętności stosowania zasad współczesnych manier w codziennej pracy z klientami i współpracownikami.

2. Efekty biznesowe

 • Podniesienie poziomu obsługi gości hotelu poprzez zastosowanie w praktyce poznanych zasad i reguł zgodnych z zasadami współczesnych manier.
 • Wzmocnienie wizerunku i pozycji firmy na rynku poprzez udoskonalenie standardów obsługi gości.
 • Podniesienie satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy dzięki nabyciu umiejętności stosowania dobrych manier oraz taktownego zachowania w sytuacjach trudnych.
 • Dostosowanie sposobu obsługi gości do specyfiki klienta zagranicznego/o odmiennej kulturze.

3. Założenia projektu

1

4. Proponowane zagadnienia*

*Zagadnienia podlegają modyfikacjom po konsultacji z Klientem.
1. Istota etykiety – czyli zasady dobrego wychowania na co dzień

 • etykieta, czyli dobre maniery- po co i w jakich sytuacjach je stosujemy?
 • zasady dobrych manier,
 • najczęściej popełniane błędy,
 • umiejętność stosowania zasad savoir-vivre’u jako wzmocnienie wizerunku i pozycji firmy na rynku.

2. Profesjonalna obsługa gości hotelu zgodnie z regułami współczesnych manier

 • diagnoza słabych i mocnych stron obsługi gości
 • elementy wzorcowej obsługi gości zgodnie z regułami współczesnych manier,
 • zastosowanie etykiety w komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kontakcie z gościem,
 • co wypada, a co jest zakazane?- wpływ naszej komunikacji na odbiór firmy przez Klienta,
 • różnorodność kulturowa i wizyty zagraniczne.

3. Komunikacja elektroniczna

 • komórkowy savoir-vivre,
 • jak taktownie odbyć trudną rozmowę,
 • etykieta w Internecie (e-maile służbowe, e-maile służbowe w biznesie międzynarodowym),
 • media społecznościowe- tożsamość w sieci pracowników a reputacja firmy.

4. Stosowanie savoir-vivre w codziennej pracy

 • strój biznesowy,
 • biurowy savoir-vivre,
 • odbieranie i wykonywanie telefonów,
 • wizytówka,
 • taktowne traktowanie gości i pracowników (przywitanie i pożegnanie, kolejność przedstawiania, wchodzenie i wychodzenie).

5. Procedury i standardy w zakresie stosowania etykiety biznesowej – client code

 • wypracowanie standardów profesjonalnej obsługi Klienta z uwzględnieniem specyfiki firmy zgodnie z zasadami etykiety biznesowej – projekt warsztatowy.

5. Inwestycja obejmuje

PRZED WARSZTATEM

 • Opracowanie metod warsztatowych projektu pod specyfikę branży;
 • Rozmowa z wybranymi osobami w celu zapoznania się z przykładami funkcjonowania i specyfiki firmy; Zebranie i analiza potrzeb;
 • Doprecyzowanie programu szkolenia;
 • Opracowanie spersonalizowanego konspektu, ćwiczeń i przebiegu treningu dostosowanego pod specyfikę branży- metodyka szkolenia;

PODCZAS WARSZTATÓW

 • Przeprowadzenie warsztatów i zapewnienie wykwalifikowanego trenera;
 • Przekazanie wypracowanych przez uczestników materiałów (hand out, czyli materiały informacyjne);
 • Praktyczne przykłady z funkcjonowania firmy;
 • Scenariusze opracowane na wcześniejszym etapie podczas analizy branży;
 • Ćwiczenia zgodne z badanymi potrzebami;
 • Case study;

PO WARSZTACIE

 • Badanie satysfakcji uczestników;
 • Raport dotyczący rezultatów;
 • Konsultacje mailowe / telefoniczne dotyczące tematyki projektu;
 • Imienne Certyfikaty dla każdego uczestnika po przeprowadzeniu cyklu warsztatów;
 • Follow up- na życzenie Klienta, usługa dodatkowo płatna.

Referencje

"Pani dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk reprezentująca Centrum Innowacji ProLearning zrealizowała dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku projekt z zakresu: Profesjonalnej obsługi trudnego pasażera z elementami…"

PKS w Kluczborku

więcej

"Nasza firma w okresie od marca 2014 do marca 2015 prowadziła program rozwojowy dla kadry menadżerskiej w obszarze wzmocnienia kompetencji zdiagnozowanych metodą Development Center. Pani dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk…"

Metalis Polska Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

Etykieta w biznesie, jak dziś pracować zgodnie z zasadami savoir-vivre’u, savoir-vivre, savoir, vivre, etyka, etyki, biznes, biznesie, zasady, zasadami, praca z zasadami, w biznesie, maniery
 • Nasze certyfikacje

 • International Coach Federation
 • Matrik

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×