Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

4 +
= 10

Efektywna komunikacja

Program szkolenia

Warsztat I. Efektywna komunikacja w organizacji.
1. Struktura organizacyjna firmy, a komunikacja wewnętrzna.
• Cele i zadania z perspektywy każdego działu a przepływ informacji pomiędzy działami.
Metody pracy: dyskusja; wymiana doświadczeń; warsztat- graficzna diagnoza aktualnego systemu i przebiegu komunikacji między zespołem, sukcesorem
a dyrektorem; omówienie wyników; wskazanie elementów do poprawy wg uczestników.
2. Warunki efektywnej komunikacji.
• 6 zasad efektywnej komunikacji.
• Komunikacja werbalna i niewerbalna.
• Indywidualny styl komunikacji każdego z uczestników.
• Jak indywidualny styl komunikowania się wpływa na relacje w zespole.
• Aktywne słuchanie.

• Dostosowanie udzielanego komunikatu do stylu odbiorcy.
• Trafne pytania jako element efektywnej komunikacji.
Metody pracy: wymiana doświadczeń; warsztat- praca indywidualna „mój styl komunikacji bezpośredniej”; omówienie wyników; praca z wynikami
w podgrupach- symulacja (role play); rekomendacje eksperckie
od prowadzącego dotyczące skutecznej komunikacji oraz „best practice” innych firm; burza mózgów; wymiana doświadczeń.
3. Uporządkowanie zasad komunikacji wewnętrznej w firmie, z uwzględnieniem modelu spotkań wewnętrznych.
Metody pracy: burza mózgów; wymiana doświadczeń; warsztat- stworzenie pisemnego i graficznego pożądanego w firmie systemu i przebiegu komunikacji międzydziałowej- praca w podgrupach, omówienie wyników dotyczące praktycznego zastosowania w firmie (nowe możliwości i ograniczenia).
Warsztat II. Efektywna komunikacja w organizacji c.d.
1. Usprawnienia, które pozwolą na unikanie błędów komunikacyjnych, w firmie.
• Wpływ emocji na sposób komunikowania się i dekodowanie informacji.
• Sposoby na diagnozowanie i załagodzenie konfliktów.
• Wskazówki, w jaki sposób zapobiegać powstawaniu konfliktów na płaszczyźnie komunikacyjnej.
Metody pracy: Warsztat w podgrupach, pozwalający na wyodrębnienie najczęstszych źródeł konfliktów na tle komunikacyjnym- metody, niwelowania ich; metoda odwróconego lustra; omówienie wyników.
2. Asertywność, jako jeden z elementów efektywnej komunikacji.
• Postawa asertywna/ uległa/ agresywna/manipulacyjna.
• Umiejscowienie siebie na skali asertywności.
• Asertywna prośba/ pochwała/ krytyka.
• Asertywny styl prowadzenia rozmów.
• Stawianie granic w kontaktach z innymi w poczuciu godności dla obu stron relacji.

• Asertywne techniki radzenia sobie ze współpracownikami, uprzejme i skuteczne odmawianie.
Metody pracy: mini wykład; test pozwalający na usytuowanie własnej osoby
na skali asertywności; omówienie wyników testów; refleksje; warsztat- wskazanie elementów do poprawy wg uczestników; odgrywanie scenek; case study-praca na konkretnych doświadczeniach uczestników; warsztaty: poznaj swój styl prowadzenia rozmów.
3. Efektywna komunikacja e-mailowa
• Wskazanie najczęstszych błędów w obszarze komunikacji e-mailowej.
• Najlepsze praktyki w obszarze komunikacji mailowej (treść, zwroty, struktura, intencje, emocje).
• Wypracowanie sposobów niwelowania i unikania problemów podczas komunikacji e-mailowej.

Cel

• wzmocnienie roli informacji i komunikacji w firmie;
• uporządkowanie przepływu informacji w firmie;
• wypracowanie zasad komunikacji wewnętrznej
• stworzenie dobrych praktyk;
• podkreślenie wagi przełożenia efektywnej komunikacji na osiąganie celów firmy przez pracowników i działy.

W ramach uczestnictwa zapewniamy Państwu

 

 • analize potrzeb szkoleniowych
 • próbka szkoleniowa w ramach przedstawionej oferty (na życzenie Klienta)
 • organizacje szkolenia oraz zapewnienie trenera
 • materiały dydaktyczne
 • catering podczas przerw (kawa, herbata, ciastka)
 • lunch
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • bezpłatne, e-mailowe konsultacje z Wykładowcą 2 tygodnie od ukończenia szkolenia
 • testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności po ukończeniu szkolenia (na życzenia klienta

 

Opinia uczestników o szkoleniu

Bardzo miła atmosfera na szkoleniu powiązana z dużym naciskiem na ćwiczenia praktyczne. Dzięki temu nikt się nie nudzi.

Uczestnik szkolenia


Szkolenie jest godne polecenia. Wszystkie osoby na wszystkich szczeblach powinny wziąć w niej udział. Dużym plusem szkolenia jest nastawienie na warsztaty i ćwiczenia.

Uczestnik szkolenia

Proces ewaluacji - dziennik uczenia się

Przykładowe wypowiedzi uczestników:

 • Metody Trzech Kroków.
 • Model pełnej ekspresji.
 • Warstwy komunikatu wg. Schultza von Thun’a.
 • Zastosuje metody których się nauczyłem w pracy z zespołem. Będę bardziej świadomie rozmawiał z ludźmi.
 • Jestem bardziej świadomy swojej osoby i przez to będę mógł się zmieniać i kształtować swoją osobę.

 

 • Wstępu do teorii komunikacji, schematów postępowania i prowadzenia dyskusji czy sporu.
 • Zadawanie większej ilości pytań, nakłanianie podwładnych do tego samego, unikanie założeń i opinii, w standardowych sytuacjach stosowanie nowopoznanych metod komunikacji.
 • Nowa wiedza w zakresie teorii komunikacji, wskazówki jak wykorzystać nową wiedzę i umiejętności.

 

 

 • Nauczyłem się teoretycznych podstaw i ich zastosowania w praktyce, dowiedziałem się o istnieniu kilku metod komunikacji i przekazywania informacji.
 • Zdobyta wiedza pomoże mi w rozmowach zarówno z moimi przełożonymi jak i podwładnymi. Chciałbym zastosować poznane metody komunikacji i uniknąć popełniania dotychczasowych błędów.
 • Będę zdecydowanie bardziej uważny podczas komunikacji z ludźmi w pracy i poza nią.

 

 • Sposoby komunikacji, definicje: doświadczenia, torowanie umysłu, piramida wnioskowania. Wstęp do motywowania.
 • Torowanie umysłu, przekazywanie złych wiadomości.
 • Inne spojrzenie na to jak dobry może wpłynąć na relacje.

 

 • Przyswojona wiedza teoretyczna i praktyczna na wczesnym etapie. Najważniejsze rzeczy to:

 

 1. Jak rozmawiać z ludźmi.
 2. Jakich słów unikać.
 3. Rozumieć innych.
 4. Jak jasno precyzować zadania do wykonania.
 5. Lekcje motywacji.
 6. Nie szufladkować ludzi.
 7. Warstwy komunikacji, model pełnej ekspresji.
 • Jasna komunikowanie się z innymi. Przywiązywanie uwagi do używanych słów, które dużo zmieniają. Obserwacja i weryfikacja swoich przekonań. Będę się starał otwierać rozmowę podczas niewygodnych tematów. Nie będę tak łatwo oceniał innych jak do tej pory. Będę się stawiał w roli tej drugiej osoby, aby ją lepiej zrozumieć. Unikanie publicznej „chłosty”.
 • Uświadomiłem sobie, żer każdy z nas jest inny i nie ma jednego, dobrego sposobu aby dogadać się z każdym. Czas rozpocząć ćwiczenia praktyczne na żywym organizmie.

 

 • Jak bardzo ważne jest kontrolowanie przekazywanych zadań. Planowanie jest fundamentalne!. W zależności od członków zespołu należy zastosować zarządzanie sytuacyjne. Moc expose do wykorzystanie (koniecznie). Model SMART.
 • Przy definiowaniu zadań wykorzystam model SMART( na pewno jeśli chodzi o mierzalność termin wykonania zadania). W zależności od osoby z zespołu będę się starał dopasować styl zarządzania. Wygłoszę expose czym prędzej!.
 • Jeszcze nie wiem, ale sprawdzę J. Na pewno będę więcej się starał wydobywać informacje od ludzi zanim zacznę od nich wymagać. A przede wszystkim czeka mnie praca nad sobą.

 

 • Kroki w zarządzaniu zespołem. Model SMART. Motywowanie zależne od typu zadania. Typy przydzielania zadań.
 • Wszystkie z elementów powyżej i najlepiej jak najszybciej.
 • Otworzyłam oczy. Jak kluczowa jest precyzyjna komunikacja i im jaśniejszy cel. Tym trudniej o konflikty, nieporozumienie zadań, opóźnienia itp. Dodatkowo jak kluczowa jest nasza codzienna postawa, która jest odczytywana poza słowami.

 

 • Nauczyłem się pisać i wygłaszać expose. Nauczyłem się zarządzania sytuacyjnego i zarządzania ludźmi w projekcie. Model SMART.
 • Zastosowanie bezpośrednich zwrotów w swoim zespole. Ocena wszystkich pracowników. Wygłaszanie expose.
 • Większa samodzielność. Wiedza z zakresu modeli zarządzania zespołem. Postawa szefa.

 

 

 • Jakie są style komunikacji i jakie potrzeby ekspresji dla różnych stylów. Siła rażenia i potrzeba wygłoszenia expose. W przypadku podejmowania i delegowania zadań używanie SMART- szczególnie mierzalność i termin.
 • Wygłoszę expose oraz będę działał wg SMART.
 • Rozumienie potrzeby expose. Stosowanie różnych metod zarządzania w zależności od sytuacji.

 

Referencje

"Nasza firma w okresie od września 2014 do marca 2015 prowadziła program rozwojowy dla kadry menadżerskiej w obszarze wzmocnienia kompetencji zdiagnozowanych metodą Development Center. Pani dr inż.…"

Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o.o.

więcej

"Centrum Innowacji ProLearning przeprowadziło projekt rozwojowy dla pracowników zespołu Contact Center. Warsztaty odbyły się w okresie 23.05.2015r.-18.12.2015r. W ramach projektu zdiagnozowano elementy wymagające poprawy,…"

Logintrans Sp. z o.o.

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

komunikacja, efektywność, efektywna komunikacja, komunikacja efektywna, efekt, zespół, team, zarządzanie, menedżer, konflikt, rozwiązywanie, szkolenie, warsztat, kadra
 • Nasze certyfikacje

 • International Coach Federation
 • Matrik

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×