Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

3 +
= 10

MPK Poznań Sp. z o.o.

MPK Poznań Sp. z o.o. rekomenduje współpracę z Centrum Innowacji ProLearning w zakresie szkoleń menedżerskich. W dniu 12 maja 2017 r. nasza…

więcej

MPK Poznań Sp. z o.o.

MPK Poznań Sp. z o.o. rekomenduje współpracę z Centrum Innowacji ProLearning w zakresie szkoleń menedżerskich.
W dniu 12 maja 2017 r. nasza Spółka zorganizowała spotkanie menedżerskie, w którym udział wzięli przedstawiciele Zarządu, dyrektorzy i szefowie wszystkich jednostek organizacyjnych. Łącznie 68 osób. Do współpracy w organizacji spotkania zaprosiliśmy firmę Centrum Innowacji ProLearning z Wrocławia, której zleciliśmy zrealizowanie dla nas warsztatu kompetencyjnego.
Po zdefiniowaniu kluczowych pojęć, pracując w mniejszych zespołach, w których uczestnicy warsztatu dzielili się opiniami co do najważniejszych wartości i kompetencji, ostatecznie wypracowano listę kluczowych kompetencji w Spółce.
Przy sprawnej moderacji trenerów, dzięki ich wiedzy, przy dużej dawce dobrego humoru, dyskusja okazała się być cennym doświadczeniem. Wymiana opinii stanowiła dodatkowy wartościowy element integracyjny. Podsumowany przez trenerów finalny zestaw kompetencji stanowić będzie punkt wyjścia do dalszych prac nad rozwojem świadomości menedżerskiej i zarządzania kompetencjami w Spółce.
Polecamy Centrum Innowacji ProLearning - firmę dostarczającą usługi szkoleniowe na wysokim poziomie. W szczególności rekomendujemy współpracę z trenerami: Panią Agnieszką Kołodziejczyk oraz Panem Januszem Dziewit.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

Radio Opole

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna w ramach programu doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej podjęła współpracę…

więcej

Radio Opole

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna w ramach programu doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej podjęła współpracę z firmą Centrum Innowacji ProLearning. Przedmiotem ostatnio realizowanego projektu było szkolenie kadry kierowniczej Rozgłośni w zakresie skutecznej komunikacji w procesie zarządzania personelem oraz doskonalenia umiejętności w kontaktach z klientem.
Warsztaty poprowadzone przez trenerów dr inż. Agnieszkę Kołodziejczyk oraz Janusza Dziewita którzy w sposób profesjonalny, ciekawy i oparty o konkretne przykłady prowadzili zajęcia szkoleniowe. Pozwoliło to naszym pracownikom na poszerzenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która będzie wykorzystywana w procesach zarządczych naszej Rozgłośni. Szeroka wiedza merytoryczna trenerów znalazła przełożenie na umiejętność stworzenia atmosfery, w której możliwe było stworzenie pozytywnych relacji interpersonalnych. Z pełną odpowiedzialnością możemy zaświadczyć, że Pani Agnieszka Kołodziejczyk i Pan Janusz Dziewitw swojej pracy trenerskiej odznaczają się rzetelnością, starannością i najwyższym profesjonalizmem w działaniu, wykazując się przy tym życzliwym podejściem do klienta, wykraczającym ponad przyjęte standardy.
Współpraca z tak doświadczonymi trenerami była dla naszych pracowników dużą przyjemnością, co znalazło odzwierciedlenie w wysokiej ocenie ich warsztatu trenerskiego.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

Radio Opole

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna w ramach programu doskonalenia zawodowego pracowników podjęła współpracę z…

więcej

Radio Opole

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna w ramach programu doskonalenia zawodowego pracowników podjęła współpracę z firmą Centrum Innowacji ProLearning. Przedmiotem ostatnio realizowanego projektu było szkolenie pracowników Działu marketingu Rozgłośni w zakresie prowadzenia skutecznych negocjacji oraz doskonalenia umiejętności w kontaktach z klientem.
Trzydniowe warsztaty poprowadzone przez trenerów firmy w sposób profesjonalny, ciekawy i oparty o konkretne przykłady dostarczyły naszym pracownikom niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która będzie wykorzystywana w codziennej pracy Działu marketingu. Szeroka wiedza trenerów poparta wieloma praktycznymi przykładami spotkała się z pozytywną oceną pracowników naszej Rozgłośni.
Szkolenie zostało sprawnie i profesjonalnie przygotowane oraz poprowadzone a firma zapewniła i dostarczyła fachowe materiały szkoleniowe.
Z pełną odpowiedzialnością możemy zaświadczyć, że firma Centrum Innowacji ProLearning odznacza się rzetelnością, starannością i najwyższym profesjonalizmem w działaniu, wykazując poza tym elastyczność i życzliwe podejście do Klienta. Autorski program szkoleniowy został idealnie dostosowany i dobrany do potrzeb funkcjonowania Spółki, zgodnie ze strukturą i zakresem naszej działalności.
Polecamy firmę Centrum Innowacji ProLearning jako solidną i wiarygodną firmę szkoleniową, z którą warto współpracować.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

Dirks Polska Sp. z o. o.

W 2015r. i 2016r. Centrum Innowacji Prolearning przeprowadziło projekt rozwojowy z zakresu: Efektywnego zarządzania zespołem dla pracowników…

więcej

Dirks Polska Sp. z o. o.

W 2015r. i 2016r. Centrum Innowacji Prolearning przeprowadziło projekt rozwojowy z zakresu: Efektywnego zarządzania zespołem dla pracowników Dirksa Polska Sp. z o. o.
Szkolenia poprzedzone były wnikliwą analizą potrzeb pracowników, zdiagnozowano elementy wymagające poprawy oraz określono cel szkolenia. Przygotowany został szczegółowy program i raport poszkoleniowy.
W ramach projektu skupiono się na wzmocnieniu kompetencji pracowników z zakresu:
• Planowania i organizacji pracy,
• Budowania autorytetu,
• Efektywnego zarządzania zespołem
• Pozafinansowego motywowania pracowników
• Sposobów rozwiązywania konfliktów,
• Analizy samego siebie i poznania lepiej innych współpracowników
• Skutecznej komunikacji
• Poprawienia efektywności pracy

Warsztaty przeprowadzono na najwyższym poziomie zgodnie z oczekiwaniami. Miernikiem dobrej współpracy są pozytywne opinie uczestników, wyrażone w ankietach oceniających jakość szkolenia. Wyrażamy zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę Centrum Innowacji Prolearning, terminowości, zaangażowania i profesjonalnego podejścia.
Na szczególne uznanie zasługuje profesjonalizm, rzetelność i nowatorskie podejście dr inż. Agnieszki Kołodziejczyk. Jako trenerka wykazała się wysoką komunikatywnością i umiejętnością dostosowania się do uczestników. Z pełną odpowiedzialnością polecamy Centrum Innowacji Prolearning i dr inż. Agnieszkę Kołodziejczyk w zakresie realizacji projektów rozwojowych.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

Travelplanet.pl

Niniejszym pragniemy udzielić referencji firmie Centrum Innowacji ProLearning i Pani dr inż. Agnieszce Kołodziejczyk. Przeprowadziła ona w naszej firmie…

więcej

Travelplanet.pl

Niniejszym pragniemy udzielić referencji firmie Centrum Innowacji ProLearning i Pani dr inż. Agnieszce Kołodziejczyk. Przeprowadziła ona w naszej firmie szkolenie pt. „Trening dla trenerów – podstawy”, które zostało wysoko ocenione zarówno przez uczestników, jak i przez kierownictwo firmy. Szkolenie miało na celu przygotowanie pracowników firmy Travelplanet.pl SA do prowadzenia szkoleń wewnętrznych na terenie całego kraju. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że uczestnicy stanowili zróżnicowaną grupę od początkujących po doświadczonych pod względem znajomości tematyki prowadzenia szkoleń, z czym pani Agnieszka poradziła sobie doskonale, angażując w wysokim stopniu każdego uczestnika. Szkolenie miało charakter głównie warsztatowy i zostało zaprojektowane autorsko z uwzględnieniem specyfiki naszej firmy. Zaprojektowanie szkolenia było poprzedzone dokładną analizą naszych potrzeb, co miało wpływ na wysoką efektywność całego projektu obejmującego:
- omówienie charakterystyki aktualnej sytuacji, wyznaczenie celów projektu,
- opracowanie wskaźników sprawdzających efektywność projektu,
- zaprojektowanie szkolenia,
- przeprowadzenie follow up wraz ze wsparciem Działu Personalnego,
- podsumowanie efektów usługi
Usługa szkoleniowo-doradcza została przygotowana i przeprowadzona przez firmę Centrum Innowacji Prolearning z najwyższym profesjonalizmem, przy wykorzystaniu wiedzy merytorycznej oraz w oparciu o nowoczesne techniki uczenia osób dorosłych.
Z przyjemnością polecam Pania dr inż. Agnieszkę Kołodziejczyk oraz firmę Centrum Innowacji Prolearning jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie projektów rozwojowych.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

SANHA

Referencje dla Centrum Innowacji Prolearning Sanha Polska Sp. z o. o. rekomenduje współpracę z zespołem metodycznym Prolearning, a w szczególności z trenerem Panią…

więcej

SANHA

Referencje
dla
Centrum Innowacji Prolearning

Sanha Polska Sp. z o. o. rekomenduje współpracę z zespołem metodycznym Prolearning,
a w szczególności z trenerem Panią dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, która w dniach 09-10.07.2016 roku przeprowadziła praktyczne warsztaty szkoleniowe z pracownikami biura sprzedaży na temat „Profesjonalnej obsługi klienta z elementami pracy z trudnym klientem”.
Szkolenie zostało poprzedzone wnikliwym wywiadem trenerki w celu rozpoznania potrzeb działu oraz dopasowania odpowiedniej metody szkoleniowej.
W wyniku przeprowadzonego szkolenia w formie praktycznych warsztatów z zastosowaniem autorskiej metodologii I-TEAM TM wypracowano najważniejsze zasady i standardy, podnoszące jakość Obsługi Klienta. Przeanalizowano wpływ emocji i stresu w relacjach z klientem, wskazano metody radzenia sobie z emocjami.
Na uznanie zasługuje skupienie się trenera na aktualnych kompetencjach poszczególnych osób, aby świadomie wzmocnić wypracowane dotychczas doświadczenie zawodowe. Zaprojektowane ćwiczenia i moderowana dyskusja przyczyniły się otworzenia grupy i zachęcenie do aktywności.
Badanie satysfakcji uczestników po przeprowadzonym szkoleniu wskazuje na bardzo wysoki stopień zadowolenia z odbytych warsztatów. Na uznanie zasługuje profesjonalizm, nieszablonowość, komunikatywność i umiejętność dostosowania się trenera do uczestników grupy. Dlatego z pełną odpowiedzialnością mogę polecić osobę dr inż. Agnieszki Kołodziejczyk jako rzetelnego i kompetentnego partnera w prowadzeniu szkoleń. Jestem przekonana, że Pani dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk sprosta wymaganiom wszystkich osób, chcących inwestować swój nieustający rozwój.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o.o.

Nasza firma w okresie od września 2014 do marca 2015 prowadziła program rozwojowy dla kadry menadżerskiej w obszarze…

więcej

Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o.o.

Nasza firma w okresie od września 2014 do marca 2015 prowadziła program rozwojowy dla kadry menadżerskiej w obszarze wzmocnienia kompetencji zdiagnozowanych metodą Development Center.
Pani dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk jako trener prowadziła dla pracowników naszej firmy na szczeblu menadżerskim szkolenia z obszaru wzmocnienia współpracy i integracji w zespole, motywowania i informacji zwrotnej, planowania i organizowania czasu pracy, przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzone przez panią Agnieszkę miały bardzo zróżnicowaną formę:
- ćwiczeń,
- warsztatów zaprojektowanych pod specyfikę naszej firmy,
- dzielenia się własnymi doświadczeniami,
- coachingu,
- transferu wiedzy pomiędzy uczestnikami.
Sposób przeprowadzenia zajęć wszystkich poruszonych zagadnień został oceniony bardzo wysoko przez naszych menadżerów, co miało jednocześnie bezpośredni wpływ na polepszenie jakości i efektywności zarówno ich pracy własnej jak i zespołowej.
Mając na uwadze wzorcowo przeprowadzony program z dbałością o detale na każdym etapie realizacji, w którym brała udział pani Agnieszka Kołodziejczyk rekomendujemy ją jako profesjonalnego trenera, doradcę i coacha.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

Firma 2B Sp. z o. o.

Centrum Innowacji ProLearning prowadziło w terminie: wrzesień 2013- marzec 2014 działania rozwojowe, szkolenia, indywidualne sesje coachingowe dla…

więcej

Firma 2B Sp. z o. o.

Centrum Innowacji ProLearning prowadziło w terminie: wrzesień 2013- marzec 2014 działania rozwojowe, szkolenia, indywidualne sesje coachingowe dla menedżerów firmy 2B.
Projekt został przygotowany na najwyższym poziomie zgodnie z określonymi warunkami. Na wysoką ocenę zasługuje zarówno dobór kompetentnej kadry trenerskiej, jak
i kwestie organizacyjne. Elastyczne podejście Centrum Innowacji ProLearning do naszych potrzeb przyspieszyło i ułatwiło współpracę.
Jako zleceniodawca wyrażamy pełne zadowolenie ze współpracy rekomendując Centrum Innowacji ProLearning jako profesjonalny ośrodek szkoleniowy i godny zaufania partner biznesowy.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

Metalis Polska Sp. z o. o.

Nasza firma w okresie od marca 2014 do marca 2015 prowadziła program rozwojowy dla kadry menadżerskiej w obszarze wzmocnienia kompetencji…

więcej

Metalis Polska Sp. z o. o.

Nasza firma w okresie od marca 2014 do marca 2015 prowadziła program rozwojowy dla kadry menadżerskiej w obszarze wzmocnienia kompetencji zdiagnozowanych metodą Development Center.

Pani dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk jako trener prowadziła dla pracowników naszej firmy na szczeblu menadżerskim szkolenia z obszary wzmocnienia współpracy i integracji w zespole, motywowania i informacji zwrotnej, planowania i organizowania czasu pracy oraz przedsiębiorczości.

Zajęcia prowadzone przez Panią Agnieszkę miały bardzo zróżnicowaną formę:
- ćwiczeń
- warsztatów zaprojektowanych pod specyfikę naszej firmy
- dzielenia się własnymi doświadczeniami
- coachingu
- transferu wiedzy pomiędzy uczestnikami

Sposób przeprowadzenia zajęć wszystkich poruszonych zagadnień został oceniony bardzo wysoko przez naszych menadżerów, co miało jednocześnie bezpośredni wpływ na polepszenie jakości i efektywności zarówno ich pracy własnej jak i zespołowej.

Mając na uwadze wzorcowo przeprowadzony program z dbałością o detale na każdym etapie realizacji, w którym brała udział pani dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk rekomendujemy ją jako profesjonalnego trenera, doradcę i coacha.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

Pani dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk reprezentująca firmę Centrum Innowacji ProLearning…

więcej

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

Pani dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk reprezentująca firmę Centrum Innowacji ProLearning zrealizowała dla nas projekt rozwojowy dla grupy 33 kierowców (45+) naszego przedsiębiorstwa. Program rozwojowy miał na celu podniesienie jakości obsługi pasażerów.

Pani Agnieszka na podstawie udostępnionych informacji, bardzo sprawnie rozpoznała kluczowe obszary wymagające wzmocnienia u naszych kierowców i na tej podstawie przedstawiła nam szczegółową koncepcję działań rozwojowych. W ramach tych działań zostały zrealizowane w dniu 25 października 2014 roku całodniowe warsztaty.

Na szczególną uwagę zasługuje trafność w określeniu luk kompetencyjnych i adekwatne do nich zastosowanie zróżnicowanych technik dostarczających odpowiednią wiedzę i umiejętności uczestnikom warsztatu. Warta zauważenia jest metoda pracy z grupą oparta na analizie ich doświadczeń i wyciągania z nich wniosków mających na celu tworzenie algorytmów skutecznego postępowania.
Posiadane umiejętności trenerskie bardzo skutecznie pozwoliły otworzyć uczestników warsztatów na przyjmowanie nowej wiedzy i trenowanie nowych umiejętności. Dobry kontakt z grupą i umiejętność wzbudzenia motywacji do rozwoju to kolejne atuty trenerki.
W opinii uczestników pomimo wielu wątpliwości przed spotkaniem, warsztat był bardzo wartościowy. Pozwolił m.in. na spojrzenie na ich pracę również z perspektywy pasażera i wzbudził motywacje do udoskonalenia swojej pracy w oparciu o wskazówki otrzymane podczas warsztatu. Kierowcy zauważyli też dużą otwartość trenerki na ich opinie i stworzenie komfortowej atmosfery.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie gorąco rekomenduję współpracę z panią dr inż. Agnieszką Kołodziejczyk w zakresie projektowania i realizacji programów rozwojowych.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

X-KOM.PL

Pracownicy firmy X-KOM sp. z o.o. wzięli udział w szkoleniu: Obsługa reklamacji i sytuacji konfliktowych zorganizowanym w dniach 19-21.06.2012 r. przez Centrum…

X-KOM.PL

Centrum Innowacji ProLearning na zlecenie firmy X-KOM sp. z o.o. przeprowadziło w dniach 23-24.08.2012r. szkolenie z zakresu negocjacji. Kurs dzięki wielu ćwiczeniom…

więcej

X-KOM.PL

Centrum Innowacji ProLearning na zlecenie firmy X-KOM sp. z o.o. przeprowadziło w dniach 23-24.08.2012r. szkolenie z zakresu negocjacji.

Kurs dzięki wielu ćwiczeniom praktycznym i dynamicznemu prowadzeniu przez wykwalifikowanego trenera pozwolił pozyskać pracownikom merytoryczną wiedzę niezbędną do wykonywania codziennych obowiązków.

Miernikiem bardzo dobrej oceny pozostają ankiety, które uczestnicy wypełnili po zakończeniu szkolenia, dlatego rekomendujemy ProLearning jako zaufanego Partnera szkoleniowego.

Wstecz ×
zobacz

Logintrans Sp. z o.o.

Centrum Innowacji ProLearning przeprowadziło projekt rozwojowy dla pracowników zespołu Contact Center. Warsztaty odbyły się w okresie…

więcej

Logintrans Sp. z o.o.

Centrum Innowacji ProLearning przeprowadziło projekt rozwojowy dla pracowników zespołu Contact Center. Warsztaty odbyły się w okresie 23.05.2015r.-18.12.2015r.
W ramach projektu zdiagnozowano elementy wymagające poprawy, określono cel spotkań, przygotowano szczegółowy program oraz raport poszkoleniowy. Warsztaty dostosowano do wymagań firmy i przeprowadzono je na najwyższym poziomie zgodnie z określonymi warunkami.
W ramach projektu skupiono się na wzmocnieniu kompetencji pracowników pracowników z zakresu obsługi Klienta, reklamacji i komunikacji.
Warsztat dotyczący budowania relacji z Klientem przeprowadziła trener dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk. Głównym celem tej części projektu było świadome budowanie relacji z Klientem zgodnie z ideą Customer Experience.
Sposób przeprowadzania projektu został bardzo wysoko oceniony przez naszych pracowników, co skutkuje poprawą efektywności pracy zespołu.
Rekomendujemy dr inż. Agnieszkę Kołodziejczyk oraz firmę Centrum Innowacji ProLearning jako profesjonalnego partnera w ramach organizacji projektów rozwojowych.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej potwierdza wykonanie przez Centrum Innowacji ProLearning kompleksowej usługi…

więcej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej potwierdza wykonanie przez Centrum Innowacji ProLearning kompleksowej usługi szkoleniowej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w zakresie szkoleń "Zasady udzielania pierwszej pomocy dla pracowników pomocy społecznej" na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach projektu: "Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej" współfinansowanego z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenie przeprowadzone przez Centrum Innowacji ProLearning umożliwiło uczestnikom projektu doskonalenie dotychczasowej wiedzy oraz nabycie nowych umiejętności potrzebnych w dalszej pracy. DOPS potwierdza terminowe wykonanie usług.

Wstecz ×
zobacz

Ruukki Polska Sp. z o.o.

Firma ProLearning przeprowadziła w dniach 03-04. września 2010 roku dla pracowników naszej firmy szkolenie z zarządzania projektami przy…

więcej

Ruukki Polska Sp. z o.o.

Firma ProLearning przeprowadziła w dniach 03-04. września 2010 roku dla pracowników naszej firmy szkolenie z zarządzania projektami przy wykorzystaniu MS Project, które w pełni spełniło nasze oczekiwania.

Osoby, które brały udział w szkoleniu oceniają przedstawiony materiał, jako odpowiednio zorganizowany i niezwykle przydatny w codziennej pracy zawodowej. Przygotowanie merytoryczne trenera było na wysokim poziomie a przykłady z różnych doświadczeń ożywiły przebieg szkolenia, sprawiając, że było ono jeszcze ciekawsze.

W kontakcie z firmą ProLeraning można zawsze spotkać się z miłą obsługą klienta, indywidualizacją projektu, dostosowanie do potrzeb firmy oraz kompletną realizacją zamierzeń.

Polecamy firmę ProLearning jako profesjonalnego organizatora i wykonawcę projektów szkoleniowych.

Wstecz ×
zobacz

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Centrum Innowacji ProLearning z Wrocławia zorganizowało w ramach realizacji projektu systemowego "Wdrażanie i promocja usługi…

więcej

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Centrum Innowacji ProLearning z Wrocławia zorganizowało w ramach realizacji projektu systemowego "Wdrażanie i promocja usługi poradnictwa zawodowego na odległość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dwa szkolenia dla doradców zawodowych:

w dniach 22-23.09.2011 nt. "Nowoczesne technologie informatyczne w pracy doradców zawodowych"
oraz w dniach 26-28.10.2011 nt. "Zarządzanie informacją zawodową".

Szkolenia zostały przeprowadzone prawidłowo pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Zajęcia wyróżniała praktyczna i dynamiczna forma prowadzenia. Dotrzymano wszystkich uzgodnień i warunków umowy. Szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.

Zarówno organizacja jak i przebieg szkoleń spełniły nasze oczekiwania. Wiedza i umiejętności zdobyte na ww. szkoleniach przyczynią się do podniesienia kompetencji pracowników w nich uczestniczących.

Polecamy wykonawcę usługi jako organizatora szkoleń w tym zakresie tematycznym.

Wstecz ×
zobacz

Telefonia DIALOG S.A.

Firma Centrum Innowacji ProLearning, dla pracowników Telefonii Dialog SA, zorganizowała oraz przeprowadziła w lipcu 2009 r. szkolenie z…

więcej

Telefonia DIALOG S.A.

Firma Centrum Innowacji ProLearning, dla pracowników Telefonii Dialog SA, zorganizowała oraz przeprowadziła w lipcu 2009 r. szkolenie z zakresu:

Udzielanie pierwszej pomocy - podstawy

 

Przedstawiciele firmy szkoleniowej Centrum Innowacji ProLearning byli otwarci na wszelkie sugestie dotyczące zmian w programie szkoleniowym, dostosowując go naszych oczekiwań. Szkolenie zostało poprowadzone profesjonalnie, z należytym przygotowaniem merytorycznym oraz praktycznym.

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że szkolenie spełniło nasze wymagania, a pozyskana wiedza zaowocuje w przyszłości.

Mając na uwadze naszą dotychczasową współpracę z firmą Centrum Innowacji ProLearning możemy zpełną odpowiedzialnością zarekomendować jąjak pełną o firmę solidną i otwartą na potrzeby klientów.

Wstecz ×
zobacz

PKS w Kluczborku

Pani dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk reprezentująca Centrum Innowacji ProLearning zrealizowała dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku…

więcej

PKS w Kluczborku

Pani dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk reprezentująca Centrum Innowacji ProLearning zrealizowała dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku projekt z zakresu: Profesjonalnej obsługi trudnego pasażera z elementami radzenia sobie w sytuacjach stresujących. Celem szkolenia było podniesienie jakości obsługi pasażerów oraz radzenie ze stresem.

Szkolenie przeprowadzone zostało wnikliwą analizą potrzeb dzięki której dostosowano program do naszych wymagań oraz zdiagnozowano elementy wymagające poprawy. W projekcie wzięła udział kadra kierownicza oraz kierowcy. Warsztaty zrealizowano w dniach 14.11.2015 r. oraz 21.11.2015 r.

Wysoko oceniamy sposób przeprowadzania projektu, dobór odpowiednich metod oraz doświadczenie prowadzącego. Na uwagę zasługuje również dobry kontakt trenera z grupą oraz wzbudzenie motywacji do dalszego rozwoju. Wszystkie te elementy miały wpływ na polepszenie efektywności i jakości pracy wśród naszych pracowników.

Rekomendujemy firmę Centrum Innowacji ProLearning oraz trener Agnieszkę Kołodziejczyk w zakresie realizacji projektów rozwojowych.

Wstecz ×
zobacz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap"

Centrum Innowacji ProLearning przeprowadziło w dniach 7-8.10.2015 dla pracowników Eskulap projekt rozwojowy z…

więcej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap"

Centrum Innowacji ProLearning przeprowadziło w dniach 7-8.10.2015 dla pracowników Eskulap projekt rozwojowy z zakresu: Profesjonalnej obsługi i komunikacji
z trudnym pacjentem.

Celem realizacji warsztatu było:
• podniesienie świadomości pracowników w zakresie umiejętnego wyznaczania granic w kontakcie z klientem/ pacjentem,
• usprawnienie pracy poprzez wypracowanie standardów profesjonalnej obsługi klienta/ pacjenta,
• rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych, stresujących sytuacjach
z klientami/ pacjentami,
• wzrost świadomości oraz doskonalenie umiejętności w zakresie prawidłowej komunikacji z klientami/ pacjentami.

Współpraca z Centrum Innowacji ProLearning spełniła nasze oczekiwania. Wysoko oceniamy przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatu. Wykorzystane przez trenera metody prowadzenia szkolenia ułatwiły przyswojenie wiedzy i zastosowanie wypracowanych standardów w codziennej pracy.

Rekomendujemy firmę Centrum Innowacji ProLearning w zakresie realizacji projektów rozwojowych.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

Ar-Vita

W styczniu 2016r. współpracowaliśmy z firmą Centrum Innowacji ProLearning w ramach realizacji projektu: „Efektywna komunikacja w relacji z pacjentami z elementami…

więcej

Ar-Vita

W styczniu 2016r. współpracowaliśmy z firmą Centrum Innowacji ProLearning w ramach realizacji projektu: „Efektywna komunikacja w relacji z pacjentami
z elementami budowania tożsamości organizacyjnej wśród personelu medycznego.”
W ramach zrealizowanego projektu rozwojowo- szkoleniowego został położony szczególny nacisk na zmianę w postawie, wiedzy i umiejętności wśród personelu placówki AR- VITA w zakresie:
• kontaktu z pacjentem w sytuacjach konfliktowych,
• lojalność w stosunku do firmy,
• wzajemnych relacji między pracownikami.
Realizacja projektu poprzedzona została przeprowadzeniem analizy potrzeb
i dopasowaniem programu do naszych wymagań. Wynikiem był przedstawiony raport i indywidualne rekomendacje dalszych działań rozwojowych.
Wysoko oceniamy przeprowadzony warsztat przez dr inż. Agnieszkę Kołodziejczyk i rekomendujemy Centrum Innowacji ProLearning jako profesjonalnego partnera biznesowego.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

Jokey

W dniach 1-10-2016 oraz 8-10-2016 firma Centrum Innowacji ProLearning z Wrocławia zorganizowała i przeprowadziła szkolenie ,,Efektywna Obsługa Klient''. Szkolenie…

więcej

Jokey

W dniach 1-10-2016 oraz 8-10-2016 firma Centrum Innowacji ProLearning z Wrocławia zorganizowała i przeprowadziła szkolenie ,,Efektywna Obsługa Klient''. Szkolenie odbyło się w siedzibie Jokey Plastik Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. W zajęciach uczestniczyło 5 osób z Działu Customer Service oraz 1 osoba z Działu Jakości.
Szkolenie zostało przeprowadzone bez zastrzeżeń zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Dzięki wcześniej przeprowadzonym rozmowom z Panią Agnieszką Kołodziejczyk program szkoleniowy został dostosowany do potrzeb naszej firmy.
Zajęcia odbyły się metodą warsztatów z wykorzystaniem przykładów z naszej codziennej pracy.
Na szczegółową uwagę zasługuje osoba trenera - Pani Agnieszka Kołodziejczyk. Zaangażowanie, łatwość w przekazywaniu wiedzy oraz wysokie umiejętności interpersonalne Pani Agnieszki przyczyniły się do zwiększenia efektywności realizowanych zajęć. W związku z powyższym polecam firmę Centrum Innowacji ProLearning jako rzetelnego partnera, który realizuje usługi szkoleniowe na bardzo wysokim poziomie.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

PKS w Kluczborku

Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla pracowników PKS w Kluczborku Sp. z o.o. warsztaty o temacie: "Skuteczne metody zarządzania zespołem…

więcej

PKS w Kluczborku

Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla pracowników PKS w Kluczborku Sp. z o.o. warsztaty o temacie: "Skuteczne metody zarządzania zespołem pracowniczym." Grupę docelową stanowili kierownicy, managerowie oraz prezes firmy.
Celem projektu było:
• poznanie metod zarządzania zespołem,
• nabycie i wzmocnienie umiejętności:
- prawidłowej komunikacji na każdym szczeblu (przekazywanie istotnych informacji, właściwe przekazywanie, używanie nowoczesnych form przekazu informacji),
- prawidłowego nadzoru nad pracownikami,
- przekazywania ludziom niekorzystnych dla nich informacji (zwrócenie uwagi, wydanie polecenia służbowego koledze),
- dobrej organizacji pracy kierowników,
- planowania swojego czasu pracy oraz rozliczania czasu pracy,
- zarządzania grupą kolegów.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

Centrum Innowacji ProLearning współpracuje z Akademią Wnętrz w ramach wynajmu infrastruktury szkoleniowej. Akademia Wnętrz Ewa Romanow-Głowacka…

więcej

Centrum Innowacji ProLearning współpracuje z Akademią Wnętrz w ramach wynajmu infrastruktury szkoleniowej.

Akademia Wnętrz Ewa Romanow-Głowacka jest placówką kształcenia ustawicznego, która organizuje profesjonalne kursy z zakresu projektowania i aranżacji wnętrz oraz Home Stagingu ( przygotowania nieruchomości do sprzedaży).
Kursy skierowane są do osób, które rozpoczęły lub planują rozpocząć działalność związaną z projektowaniem wnętrz i chciałyby skonfrontować swoją wiedzę z praktyką oraz nawiązać kontakty zawodowe.
Podczas warsztatów realizowana jest koncepcja aranżacji apartamentu w SKY TOWER. Wiedza przekazywana jest w sposób odzwierciedlający rzeczywistą sytuację podczas tworzenia projektu dla klienta.

Wstecz
×
zobacz

Centrum Innowacji ProLearning podjęło współpracę z WSB we Wrocławiu udostępniając infrastrukturę dydaktyczną na potrzeby prowadzonych…

więcej

Centrum Innowacji ProLearning podjęło współpracę z WSB we Wrocławiu udostępniając infrastrukturę dydaktyczną na potrzeby prowadzonych przez uczelnię studiów podyplomowych.

Wyższa Szkoła Bankowa za cel stawia sobie kształcenie wysokiej klasy specjalistów, posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności potrzebne do rozwoju zawodowego i świadomego uczestniczenia w budowaniu nowoczesnej polskiej gospodarki.  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych przygotowywanych przez ogólnopolskie czasopisma. Miejsca zestawieniach potwierdzają renomę Uczelni oraz jej silną pozycję na rynku edukacyjnym regionu.

Wstecz

×
zobacz

Centrum Innowacji ProLearning współpracuje od kilku lat  z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu . Odświeżyliśmy i zmodyfikowaliśmy…

więcej

Centrum Innowacji ProLearning współpracuje od kilku lat  z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu . Odświeżyliśmy i zmodyfikowaliśmy koncepcję studiów prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny . Wprowadziliśmy do programu nowe przedmioty. Dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk prowadzi przedmiot: Kierowanie Wirtualnym Zespołem Projektowym, Centrum Innowacji ProLearning jest parterem kierunku studiów podyplomowych:  Zarządzanie Projektami i realizatorem kursu MS Project kończącym się certyfikatem.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i w pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych. 

Wstecz

×
zobacz

Centrum Innowacji ProLearning współpracowało z SWPS  w zakresie udostępniania infrastruktury dydaktycznej dla studiów podyplomowych,…

więcej

Centrum Innowacji ProLearning współpracowało z SWPS  w zakresie udostępniania infrastruktury dydaktycznej dla studiów podyplomowych, prowadzonych przez SWPS, co zaskutkowało wystawieniem pozytywnych referencji dla CI ProLearning.

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej od wielu lat zajmuje się kształceniem zarówno w formie studiów magisterskich, podyplomowych, doktoranckich jak i krótszych form dydaktycznych jak seminaria, szkolenia czy warsztaty. Od lat wspiera rozwój pracowników wielu dziedzin poprzez dedykowane właśnie do nich przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu praktycznych zastosowań psychologii.

Wstecz

×
zobacz

W latach 2009-2011 Vulcan wraz z Centrum Innowacji ProLearning współtworzył i wdrażał szkoleniowe projekty unijne kierowane do pracowników…

więcej

W latach 2009-2011 Vulcan wraz z Centrum Innowacji ProLearning współtworzył i wdrażał szkoleniowe projekty unijne kierowane do pracowników systemu oświaty oraz pracowników administracji samorządowej. Projekty odbywały się w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Doskonalenie kwalifikacji kadr systemu oświaty w województwie dolnośląskim w zakresie IC” oraz „Szkolenie dla pracowników administracji samorządowej i ich jednostek organizacyjnych z Dolnego Śląska- szansą na poprawę ich kwalifikacji zawodowych z zakresu ICT”Szkolenia te prowadzone były w siedzibie  Centrum Innowacji ProLearning we Wrocławiu.

Firma Vulcan jest największym w Polsce producentem specjalistycznych rozwiązań dla oświaty. Vulcan tworzy oprogramowania komputerowe i oferuje usługi wdrożeniowe, doradcze i szkoleniowe w tym zakresie.

Wstecz

×
zobacz

Centrum Innowacji ProLearning wraz z CRSE organizowało i współtworzyło projekt szkoleniowy dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w…

więcej

Centrum Innowacji ProLearning wraz z CRSE organizowało i współtworzyło projekt szkoleniowy dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsięwzięć w regionie, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw), „PROFESJONALNY MENEDŻER – PROJECT MANAGER”, którego celem było przekazanie praktycznej wiedzy, metodologii i narzędzi używanych przez profesjonalnych Project Managerów.

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego (CRSE) powstało w czerwcu 2000 roku. CRSE jest organizacją pozarządową typu non profit – organizacją nie nastawioną na zysk, działającą jako stowarzyszenie. CRSE charakteryzuje kreatywność, otwartość i wysoka jakość działań. Prowadzone przez CRSE szkolenia i konsulting odbywają się na terenie całego kraju.

Wstecz

×
zobacz

Jesteśmy partnerem edukacyjnym ITCorner. Wizja jaką kieruje się ITCorner to: otwartość, współpraca, synergia i innowacja, a przede wszystkim…

więcej

Jesteśmy partnerem edukacyjnym ITCorner.

Wizja jaką kieruje się ITCorner to: otwartość, współpraca, synergia i innowacja, a przede wszystkim zaangażowani ludzie – to kluczowe czynniki niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

W oparciu o te wartości powstał ITCorner – wyjątkowy klaster IT, będący platformą zrzeszającą kilkadziesiąt podmiotów, zaangażowany w rozwój branży nowych technologii we Wrocławiu i w całej Polsce.

Istniejemy od 2012 r. Budujemy, współtworzymy i inspirujemy do działania firmy IT z całej Polski. Nasz cel to tworzenie środowiska wymiany wiedzy i doświadczeń.

Wstecz
×
zobacz

Jest to ogólnoświatowa organizacja coachingowa zrzeszająca i reprezentująca środowisko profesjonalnych coachów. Jej celem jest rozwijanie i…

więcej

Jest to ogólnoświatowa organizacja coachingowa zrzeszająca i reprezentująca środowisko profesjonalnych coachów. Jej celem jest rozwijanie i upowszechnianie profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i szkół coachingu. Stanowi bazę informacji dla trenerów rozwoju osobistego odnośnie standardów i zasad etyki zawodowej.

ICF realizuje Program Akredytacji ICF – jego celem jest przyznanie Akredytacji ICF coachom indywidualnym po udokumentowaniu:

– przebytej określonej ilości godzin szkolenia (zgodnej ze standardami ICF)

– doświadczenia w roli coacha.

Centrum Innowacji ProLearning współpracuje z trenerami posiadającymi Akredytację ICF, tym samym gwarantując profesjonalnych i doświadczonych coachów, spełniających międzynarodowe standardy w zakresie usług coachingowych i doradczych

Wstecz
×
zobacz

Stowarzyszenie MATRIK to wiodąca organizacja zrzeszająca konsultantów, coachów  i trenerów zarządzania, której głównym celem  jest…

więcej

Stowarzyszenie MATRIK to wiodąca organizacja zrzeszająca konsultantów, coachów  i trenerów zarządzania, której głównym celem  jest podnoszenie poziomu zarządzania w polskich przedsiębiorstwach oraz promowanie nowoczesnych metod zarządzania

Stowarzyszenie MATRIK łączy  elitarne środowisko trenerskie, tworząc bazę wiedzy i doświadczeń niezbędną do podnoszenia jakości kształcenia w przedsiębiorstwach.

Stowarzyszenie MATRIK jest jedyną organizacją w Polsce, która posiada akredytację światowego ośrodka PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL w zakresie uczenia i certyfikowania trenerów zarządzania. Przyznaje Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się  i rozwoju MATRIK, zaświadczający kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu trenera zarządzania na całym świecie.

Centrum Innowacji ProLearning współpracuje z trenerami posiadającymi Certyfikat Trenera Zarządzania, tym samym gwarantując wysoką jakość świadczonych usług w zakresie konsultacji i szkoleń dotyczących zarządzania i coachingu.

 

Wstecz
×
zobacz

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×