Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

6 +
= 10

Akademia Efektywnego Przedstawiciela Handlowego

Program

I moduł Rola Przedstawiciela Handlowego  2 dni

 

 1. Wstęp.
 1. Wymiana doświadczeń i dotychczas wypracowanych rozwiązań:
 • Best practice rozmów sprzedażowych z klientami – identyfikacja indywidualnych stylów sprzedażowych stosowanych przez przedstawicieli handlowych (moje sukcesy w sprzedaży).
 • Efektywność pracy sprzedawcy- dotychczasowe sposoby pracy z Klientami.
 1. Skuteczna sprzedaż a osobowość:
 • Diagnoza temperamentalna- jak mój temperament wspiera mnie w roli przedstawiciela handlowego.
 • Świadomość przewagi i ograniczeń własnego typu osobowości w procesie sprzedaży.
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości.
 • Styl komunikacji- jak mój styl komunikacji odzwierciedla się w roli przedstawiciela handlowego.
 • Moje mocne strony w roli przedstawiciela handlowego.
 1. Stres i wypalenie zawodowe:
 • Sytuacje wywołujące stres w zawodzie łączącym odpowiedzialność za sprzedaż
  z odpowiedzialnością za podwładnych.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem.
 1. Moja relacja z zespołem współpracowników i podwładnymi:
 • Wykorzystanie diagnozy temperamentalnej (co motywuje a co demotywuje).
 1. Komunikacja z podwładnymi:
 • Kanały komunikacji- czym różni się zarządzanie lokalne od zarządzania na odległość?
 • Jak nowoczesne kanały komunikacji wpływają na zarządzanie podwładnymi?
 • Nowoczesne sposoby komunikacji (e-mail, chat, sms) jako narzędzia wywierania wpływu na jakość relacji.
 • Zasady etykiety biznesowej w komunikacji z podwładnymi.
 1. Podsumowanie warsztatu:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/feedback trenera

Metody pracy: dyskusja moderowana, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje realnych sytuacji zawodowych, przykłady dobrych praktyk, testy autodiagnostyczne, warsztaty- praca w grupach. Ćwiczenia z tworzenia biznesowej korespondencji e-mail
z uwzględnieniem etykiety biznesowej. Warsztat prowadzony według metodologii I-TEAM.

 

II moduł New Business oraz innowacyjne kanały komunikacji z klientami
2 dni

 1. Nawiązanie do wyników pracy z Moduł I- co się sprawdza w codziennej pracy?
 1. Mindset- nastawienie na pozyskiwanie nowych klientów.
 • Nastawienie na sprzedaż.
 • Autoprezentacja za pośrednictwem nowych kanałów komunikacyjnych.
 • Techniki pozyskiwania nowego klienta przez telefon/maila/skype/linkedin – możliwości i ograniczenia.
 1. Zdolności komunikacyjne:
 • Zadawanie pytań.
 • Argumentacja do umówienia pierwszego spotkania.
 • Aktywne słuchanie.
 1. Skuteczny New Business:
 • Znaczenie aktywności w poszukiwaniu inwestycji i klientów.
 • Tworzenie profilu klienta.
 • Wykorzystanie potencjału Internetu.
 • Symulacja pierwszego kontaktu telefonicznego .
 • „Zimne i ciepłe telefony”.
 • „Omijanie sekretariatu” i kontakt telefoniczny z osobą decyzyjną.
 • Krótka prezentacja „czym się zajmujemy”.
 • Umówienie spotkania.
 • Tworzenie relacji biznesowej.
 1. Rozpoznawanie typów osobowościowych Klientów.
 1. Mocne strony moje i pracowników w obszarze New Business.

 7.Techniki radzenia sobie z wątpliwościami klientów:

 • Cecha – zaleta – korzyść.
 • Zasada słuszności dowodu społecznego.
 • Czarne obrazy.
 • Straszenie konkurencją.
 • Nabieranie na duży kontrakt.
 • Zasłanianie się pustym portfelem.
 • Stawianie ultimatum.
 • Atak personalny.
 • Technika kozy.
 • Wyższa instancja.
 • Rosyjski front.
 • Kup sobie reputację.
 • Jednostronne założenie.
 • Wędzony śledź.
 • Dokładanie cegiełek.
 • Dziegciu i miodu.

8. Finalizowanie rozmowy:

 • Potwierdzenie dotarcia do dominującego interesu Klienta.
 • Rozpoznawanie dobrego momentu na zakończenie rozmowy.
 • Prowadzenie a nie popychanie.
 • Testowanie produktu.
 • Kupno z prawem zwrotu.
 • Metoda ostatniej szansy.
 • Zobowiązanie Klienta do dalszych rozmów.

9. Podsumowanie warsztatu:

 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/ feedback trenera

 

Metody pracy: Ćwiczenia z komunikacji dot. pozyskiwania klienta, dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń, symulacje realnych sytuacji zawodowych, przykłady dobrych praktyk, case study, warsztaty- praca w grupach. Warsztat prowadzony według metodologii I-TEAM.

 

Moduł III Prezentacja handlowa (spotkanie handlowe)

2dni

 1. Nawiązanie do wyników pracy z Moduł II- co się sprawdza w codziennej pracy?
 1. Świadome budowanie profesjonalnego wizerunku – kogo chcę pokazać?
 • Ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji.
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety.
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny.
 • Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji.
 • Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki.
 • Idealny ubiór do biura oraz na spotkania.
 • Wskazówki dotyczące doboru stroju.
 1. Przygotowanie się do wizyty handlowej:
 • Punkt wyjścia: Potrzeba czy produkt?
 • Trzy strategie układu treści w komunikacie do Klienta.
 • Prezentacja metodą P-CKMA (potrzeba – cecha – korzyść – mankament-argument).
 • Strategia BBC (3P).
 • Spójność i najważniejsze szczegóły decydujące o sukcesie wizyty handlowej.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem i zarządzania konfliktem.
 • Dobór postaw prezentacyjnych do sytuacji (pierwsze czy kolejne spotkanie) oraz typu klienta.
 • Techniki wpływu społecznego podczas wizyty handlowej.
 • Zasady posługiwania się językiem perswazji i stosowanie słów kluczy.
 • Tajniki siły perswazji.
 1. Przygotowanie i wzbogacanie prezentacji handlowej:
 • Koncepcja przekazu- jaka jest teraz i co możemy lepiej?
 • Cztery kluczowe pytania prezentacji.
 • Zdefiniowanie celu: Informacyjny, perswazyjny czy stymulacyjny?
 • Kluczowe informacje o odbiorcach prezentacji handlowej.
 • Wybór treści: Kluczowe elementy.
 • Dobór skutecznej argumentacji do typu społecznego odbiorcy.
 • Techniki wzbogacania prezentacji: Środki retoryczne, wizualizacja, wykorzystanie zmysłów.
 • Czy trudno Ci mówić językiem słuchacza?
 • Sztuka prezentacji handlowej i budowa charyzmy.
 • Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji.

 

 1. Przebieg wizyty handlowej w praktyce:
 • Ocena indywidualnych wystąpień uczestników szkolenia.
 • Postawa i komunikacja niewerbalna.
 • Tempo mówienia, natężenie głosu wykorzystywanie pauz.
 • Kontakt wzrokowy z audytorium.
 • Postawa ciała.
 • Dynamika – ruch.
 • Zwracanie się do słuchaczy.
 • Pewność wypowiedzi.
 • Wygląd i dress code sprzedawcy.

 

 1. Nawiązywanie kontaktu z klientem:
 • Znaczenie pierwszego wrażenia.
 • Rola indywidualnego podejścia do klienta.
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów.
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywania relacji.
 • Określenie i zrozumienie potrzeb klienta.

 

 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas spotkania:
 • Zadawanie pytań – strategia perswazji.
 • Prowadzenie rozmowy – metodyka analizy zachowania werbalnego.
 • Wywieranie wpływu na partnera negocjacyjnego i sztuka słuchania.
 • Operowanie przestrzenią i gestami; interpretacja mowy ciała.

 

 1. Finalizacja wizyty:
 • Spójność i najważniejsze szczegóły decydujące o sukcesie wizyty handlowej.
 • Standardowe sposoby finalizacji.
 • Nieszablonowe strategie finalizacji.
 • „Nie” warunkowe i „nie” rozstrzygające. Kiedy Klient odmawia, a kiedy nie jest przekonany? Jak zmienić „nie” warunkowe na „tak”?

 

 1. Mocne strony moje i moich podwładnych w obszarze wizyty handlowej

 

 1. Podsumowanie warsztatu:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/feedback trenera.

Metody pracy: wykład interaktywny, autowystąpienia uczestników- symulacja wizyty handlowej, dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń, przykłady dobrych praktyk, case study, warsztaty- praca w grupach. Warsztat prowadzony według metodologii I-TEAM.

 

Moduł IV Język perswazji i techniki wywierania wpływu. Wzmocnienie umiejętności sprzedażowych 1 dzień

 1. Nawiązanie do wyników pracy z Moduł III- co się sprawdza w codziennej pracy?
 1. Efektywna perswazja i wywieranie wpływu podczas spotkania handlowego:
 • Komunikacja a wywieranie wpływu.
 • Paleta technik manipulacji i wywierania wpływu.
 • Narzędzia anty manipulacji.
 • Komunikacja a wywieranie wpływu.
 • Perswazja, manipulacja i wpływ.
 • Podstawowe techniki manipulacji.
 • Pierwsze wrażenie i budowanie wiarygodności.
 • Perswazja w trakcie prezentacji handlowej.
 • Gesty wzmacniające i sugerujące.
 • Efektywne wywieranie wpływu na innych w zależności od typów osobowości.
 • Perswazja w trakcie prezentacji handlowej.
 • Dwie strategie budowania „siły negocjacyjnej”.
 • Rzeczywista siła negocjacyjna: sojusznicy, strategia argumentacji i ustępstw.
 • Kategorie „brudnych chwytów” negocjacyjnych, techniki wpływu społecznego, triki i gry negocjacyjne: Szanse i zagrożenia dla procesu negocjacji i wizerunku Firmy.
 • Praktyczne reagowanie na „brudne chwyty” i techniki wpływu.
 • Twój styl w negocjacjach: Test.
 • Pytania naprowadzające „na tak”.

 

 1. Język perswazji i elementy technik wywierania wpływu podczas negocjacji- wprowadzenie:
 • Zasady wywierania wpływu.
 • Zasady obrony przed manipulacjami drugiej strony.
 1. Mocne strony moje i podwładnych w obszarze technik wywierania wpływu.
 1. Podsumowanie warsztatu
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/ feedback trenera.

 

Metody pracy: wykład interaktywny, ćwiczenia w obszarze stosowania języka perswazji i technik wpływu, dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń, przykłady kiedy sami jesteśmy odbiorcami stosowania na nas języka perswazji i technik wpływu, case study, warsztaty- praca w grupach. Warsztat prowadzony według metodologii I-TEAM.

 

V Moduł Nowoczesne negocjacje z klientem 2 dni

 1. Nawiązanie do wyników pracy z Moduł IV- co się sprawdza w codziennej pracy? 
 1. Proces negocjacji:
 • Metody oceny wartości oferty handlowej – benchmarking.
 • Oferta handlowa firmy – analiza SWOT
 1. Przygotowanie do negocjacji:
 • Potrzeby psychologiczne i potrzeby merytoryczne klientów.
 • Zdobywanie informacji na temat potencjalnego klienta. Jakie informacje na temat partnera handlowego i jego oferty powinno się zdobyć i usystematyzować przed pierwszym spotkaniem?
 • Analiza sposobu działania klienta, jako technika przewidywania możliwego przebiegu negocjacji.
 • Zdobywanie informacji na temat konkurencyjności (własnej oraz partnera handlowego).
 • Analiza pozycji negocjacyjnych (własnej oraz partnera handlowego) – analiza SWOT.
 • Cele negocjacji i ich spójność z celami firmy/działu/stanowiska.
 • Planowanie samego procesu negocjacyjnego (czas, miejsce, uczestnicy).
 • Lista negocjacyjna (shopping list) – pojęcie LIMITU negocjacyjnego.
 • Od czego zacząć, czyli oferta wstępna.
 • Zmienne negocjacyjne i zarządzanie nimi.
 • Budowanie argumentacji do wykorzystania podczas negocjacji.
 • Rozpoznanie sytuacji klienta – bądź przygotowany na kilka wariantów.
 • Style negocjacji i sprzedaż z użyciem języka korzyści.
 1. Prowadzenie negocjacji:
 • Etapy procesu negocjacji i ich charakterystyka.
 • Model przebiegu spotkania (check-lista).
 • Metody sondowania partnera negocjacji.
 • Nowoczesne kanały komunikacji w negocjacjach (tel., e-mail).
 • Empatia i inteligencja emocjonalna w negocjacjach.
 • Zdolności i style komunikacyjne.
 • Aktywne słuchanie.
 • Wywieranie wpływu: reguły wywierania wpływu, techniki perswazji. Praktyczne stosowanie.
 • Zadawanie pytań.
 • Metody sondowania partnera negocjacji.
 • Zarządzanie ustępstwami w negocjacjach.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach.
 1. Specyfika negocjacji cenowych:
 • Strefa porozumienia w negocjacjach cenowych – cena graniczna, a oferta wstępna.
 • Negocjacje cenowe ze strony sprzedającego.
 • Negocjacje cenowe ze strony kupującego.
 • „Śmieszne pieniądze” i inne taktyki w negocjacjach cenowych.
 • Sztuka czynienia ustępstw, a „syndrom zwycięzcy”.
 • Zasady udzielania rabatów – postaw granice żądaniom.
 • Jak rozmawiać o podwyżce ceny – lepiej wcześniej czy później.
 • Nastawienie do ceny produktu- postawa handlowców (jak zmienić blokady
  i hamulce na gotowość?).
 • Jak zmienić politykę cenową w istniejących relacjach sprzedażowych z klientami firmy.
 • Taktyki w negocjacjach cenowych.
 1. Profilaktyka cenowa – jak prowadzić rozmowę, aby cena była tylko jednym z elementów negocjacji?
 • Trzy obszary produktu – Twoje dodatkowe obszary negocjacyjne.
 • Prezentacja produktu językiem korzyści.
 • Sprzedawanie wartości produktu, nie jego ceny.
 • Radzenie sobie z manipulacjami cenowymi klientów.
 1. Metody prezentacji ceny:
 • Metoda „kanapki” – jak narzędzia managerskie mogą przydać się handlowcom.
 • Metoda oszczędnościowa – idealna na kryzys.
 • Metoda porównywania – są rzeczy, które kosztują znacznie więcej.
 • Metoda kompaktowa – w zestawie taniej.
 • Metoda inwestycyjna – szczególnie w dobie kryzysu warto dobrze inwestować.
 • Metoda bilansowa – ile stracę, gdy nie kupię?
 1. Sposoby radzenia sobie z obiekcjami:
 • Wypracowanie rozwiązań dedykowanych dla firmy na podstawie stworzonej listy dotychczasowych obiekcji Klientów.
 1. Finalizowanie negocjacji. Dobry interes – co oznacza dla każdej ze stron?
 • Na co uważać w końcowej fazie negocjacji.
 • Negocjacje cenowe nastawione na długofalową współpracę.
 • Standardowe sposoby finalizacji.
 • Nieszablonowe strategie finalizacji.
 • „Nie” warunkowe i „nie” rozstrzygające. Kiedy Klient odmawia, a kiedy nie jest przekonany? Jak zmienić „nie” warunkowe na „tak”?
 1. Podsumowanie warsztatu:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/ feedback trenera.

Metody pracy: Ankieta kompetencyjna dotycząca negocjacji, analiza wyników i rekomendacje trenera, wymiana doświadczeń- prezentacja i analiza aktualnie stosowanych technik negocjacyjnych. Warsztat- praca grupowa- przewaga konkurencyjna, warsztat- praca indywidualna- proces przygotowania do negocjacji, warsztat- modelowanie etapów negocjacji, odgrywanie scenek- praktyczna nauka schematu negocjacyjnego. Warsztat prowadzony według metodologii I-TEAM.

VI moduł Działania rozwijające sprzedaż i wzmacnianie siebie w roli przedstawiciela handlowego 1 dzień

 

 1. Nawiązanie do wyników pracy z Moduł V- co się sprawdza w codziennej pracy?
 2. Czynniki wzmacniające sukces w sprzedaży:
 • Wiedza (znajomość klienta i modeli zachowań).
 • Umiejętności (wykorzystanie wiedzy do budowania relacji i realizacji założonych celów).
 • Postawa (wiara w sukces i chęć działania).
 • Emocje (wpływ emocji na skuteczność w sprzedaży).

3. W jaki sposób świadomie rozwijać proces sprzedaży?

 • Metody odkrywania potrzeb klientów, wzbudzanie motywacji i wywierania wpływu na podejmowane przez klienta decyzje.
 • Działania crosseling.
 • Działania upseling.
 • Kontakt posprzedażowy.
 1. Zarządzanie sobą w czasie w procesie sprzedaży:
 • Nastawienie na realizację planu.
 • Określenie czynników sukcesu każdego dnia (co musi się wydarzyć abym zbliżył się do sukcesu sprzedażowego).
 • Określenie „godzin szczytu”.
 • Pomiar własnych działań.
 1. Trudne momenty w procesie sprzedaży:
 • Zarządzanie trudnymi momentami sprzedażowymi w moim zespole i firmie.
 • Jak zamienić zastrzeżenia klienta w szansę?
 • Jak unikać błędnych reakcji?
 • Skuteczne sposoby na trudne sytuacje w sprzedaży występujące w firmie (jak radzę sobie z porażkami?).
 1. Motywowanie siebie i podwładnych do efektywnej pracy:
 • Określenie realnego, osiągalnego celu.
 • Sposoby na odzyskiwanie energii.
 • Wyzwania sprzedażowe.
 1. Podsumowanie warsztatu i zakończenie Akademii:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/ feedback trenera

 

Metody pracy: burza mózgów; mini wykład, dyskusja moderowana, symulacje realnych sytuacji zawodowych, wypracowanie dedykowanych rozwiązań rozwijających sprzedaż, warsztat indywidualny- podsumowanie Akademii i zaplanowanie kolejnych kluczowych działań w roli przedstawiciela handlowego.

Metodologia

Centrum Innowacji Prolearning, bazuje na autorskiej metodologii pracy:

I-TEAM Methodology

I– Individuality/ indywidualność- dostrzeżenie jednostkowych potrzeb każdego z uczestników oraz pobudzenie do autorefleksji oraz zakotwiczenie gotowości do zmiany.

 

T E A M– czyli drużyna, zespół, który będzie w stanie działać efektywnie, dzięki wspólnemu treningowi, pozwalającemu na dostrzeżenie indywidualnych potrzeb, oczekiwań firmy oraz wzbudzeniu odpowiedniej motywacji do realizacji celów.

 

T- Training/ trening- intensywna praca z zespołem, pozwalająca
na integrację grupy.

 

E– Elasticity/ elastyczność- elastyczne podejście do każdego uczestnika,
z uwzględnieniem tego, który zakres może on wdrożyć na swoim stanowisku pracy.

 

A- Adaptation/ adaptacja- dostosowanie metody i formy szkolenia do potrzeb firmy.

 

M– Motivation/ motywacja- wzbudzenie gotowości uczestnika szkolenia
do podjęcia określonych działań oraz ukierunkowanie jego zachowań,
na osiągnięcie określonych, istotnych dla niego oraz organizacji celów.

 

W celu zwiększenia motywacji do zmiany behawioralnej
w odniesieniu do zaplanowanych efektów biznesowych, nasza metoda pracy opiera się na warsztatowym angażowaniu każdego z uczestników i bieżącej analizie procesu grupowego.

 

Projekt opiera się na moderowanym uczeniu się przez doświadczenie (cykl KOLBA) – stosujemy najbardziej efektywna metodę uczenia się osób dorosłych, polegającą na specjalnie zaprojektowanych zadaniach, budujących osobiste przeżycia i doświadczenia, z których następnie wyciągane są wnioski i generalizowane ogólne zasady. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest również przez trenera, a następnie uczestnicy stosują ją w praktyce poprzez rozwiązywanie realnych przypadków z własnego otoczenia.

W ramach uczestnictwa zapewniamy Państwu

 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • próbka szkoleniowa w ramach przedstawionej oferty (na życzenie Klienta)
 • organizacje szkolenia oraz zapewnienie trenera
 • materiały dydaktyczne
 • catering podczas przerw (kawa, herbata, ciastka)
 • lunch
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • bezpłatne konsultacje z Wykładowcą do 2 tygodni od momentu ukończenia szkolenia
 • testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności po ukończeniu szkolenia (na życzenia klienta)

Referencje

"Niniejszym pragniemy udzielić referencji firmie Centrum Innowacji ProLearning i Pani dr inż. Agnieszce Kołodziejczyk. Przeprowadziła ona w naszej firmie szkolenie pt. „Trening dla trenerów – podstawy”, które zostało wysoko…"

Travelplanet.pl

więcej

"Nasza firma w okresie od września 2014 do marca 2015 prowadziła program rozwojowy dla kadry menadżerskiej w obszarze wzmocnienia kompetencji zdiagnozowanych metodą Development Center. Pani dr inż.…"

Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o.o.

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

przedstawiciel handlowy, efektywny przedstawiciel handlowy, akademia efektywnego przedstawiciela handlowego, sprzedaż, klient, efektywna sprzedaż, skuteczny przedstawiciel handlowy, rozwój osobisty
 • Nasze certyfikacje

 • International Coach Federation
 • Matrik

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×