Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

6 +
= 10

Akademia Efektywnego Menedżera Sprzedaży

Wprowadzenie

Proces sprzedaży jest kluczowy w każdej firmie. Sprzedaż w firmie jest jak serce, które odpowiada za pełne i prawidłowe funkcjonowanie całego obiegu organizmu każdego przedsiębiorstwa. Od jej kondycji zależą pozostałe obszary w firmie. Rozwijanie kluczowych kompetencji sprzedażowych pracowników jest dla każdej firmy bardzo ważne. Dodatkowo, co stanowi wyróżnik naszego podejścia w CI ProLearning, nasza koncepcja przeprowadzenia Akademii Efektywnego Menedżera Sprzedaży – warsztaty eksperckie oprócz rozwijania kompetencji sprzedażowych, jest poszerzona o identyfikację mocnych stron jej pracowników. Owe mocne strony mają dodatkowo wzmacniać pracowników w tym wymagającym zawodzie. Zwracamy jednocześnie uwagę na poprawienie luk kompetencyjnych w zakresie wymaganym przez firmę.

Wierzymy, że na każdym stanowisku pracy, w każdej roli zawodowej człowieka, który jest aktywny zawodowo i współdzieli swoją aktywność na potrzeby firmy, możemy dostrzec potencjał, który realizuje się w postaci ujawniania mocnych stron i motywacji wewnętrznej do pracy nad słabymi stronami.

Stąd na podstawie ugruntowanych założeń teoretycznych oraz na bazie naszych doświadczeń praktycznych rekomendujemy następujący model:

 

Model Zarządzania Pracownikami Sprzedaży = kompetencje sprzedażowe + mocne strony pracowników

 

Rozwijając, koncepcja zakłada wzmacnianie kompetencji sprzedażowych dla organizacji z pracownikami mającymi największy wpływ i zakres odpowiedzialności za sprzedaż. Dodatkowo model zakłada identyfikację mocnych stron dla uczestników i nauczenie jak dostrzegać je w podległych pracownikach.

Przykład: menedżerowie sprzedaży pracują w zawodzie o wysokich oczekiwaniach ze strony Klientów. Na tym stanowisku przykładowe mocne strony to m.in.: życzliwość, traktowanie porażek jako wyzwania, dbanie o interes firmy.

Korzyści

Z naszych doświadczeń wynika, że powiązanie zarządzania poprzez najważniejsze kompetencje w firmie wraz z obserwacją i identyfikacją mocnych stron pracowników wpływa na:

 • przekierowywanie optyki stylu zarządzania w kierunku obserwacji u siebie i innych, wymaganych kompetencji na danym stanowisku pracy i mocnych stron pracownika,
 • realizację funkcji kierowniczej dotyczącej motywowania ukierunkowanej na ocenę pracy wg kluczowych kompetencji dla firmy i mocnych stron podwładnych.

Nasza koncepcja zakłada, że doskonalenie systemów zarządzania pracownikami polega na wprowadzaniu różnych metod ułatwiających pracownikom dokonania samooceny i jednocześnie umożliwiających prowadzenie strategicznej funkcji personalnej w firmie.

Program

I moduł Moja rola menedżera sprzedaży i szefa zespołu w firmie, 2 dni

 

 1. Wstęp.
 1. Wymiana doświadczeń i dotychczas wypracowanych rozwiązań:
 • Best practice rozmów sprzedażowych z klientami – identyfikacja indywidualnych stylów sprzedażowych stosowanych przez menedżerów (moje sukcesy w sprzedaży).
 • Efektywność pracy sprzedawcy- dotychczasowe sposoby pracy z Klientami.
 1. Skuteczna sprzedaż a osobowość:
 • Diagnoza temperamentalna- jak mój temperament wspiera mnie w roli menedżera sprzedaży.
 • Świadomość przewagi i ograniczeń własnego typu osobowości w procesie sprzedaży.
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości.
 • Styl komunikacji- jak mój styl komunikacji odzwierciedla się w roli menedżera sprzedaży.
 • Rola asertywności w procesie sprzedaży.
 • Moje mocne strony w roli menedżera sprzedaży w firmie.
 1. Stres i wypalenie zawodowe:
 • Sytuacje wywołujące stres w zawodzie łączącym odpowiedzialność za sprzedaż z odpowiedzialnością za podwładnych.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem.
 1. Moja relacja z zespołem współpracowników i podwładnymi:
 • Wykorzystanie diagnozy temperamentalnej (co motywuje a co demotywuje).
 • Mocne strony sprzedażowe moich podwładnych – czy potrafię nimi zarządzać?
 1. Komunikacja z podwładnymi:
 • Kanały komunikacji- czym różni się zarządzanie lokalne od zarządzania na odległość?
 • Jak nowoczesne kanały komunikacji wpływają na zarządzanie podwładnymi?
 • Nowoczesne sposoby komunikacji (e-mail, chat, sms) jako narzędzia wywierania wpływu na jakość relacji.
 • Zasady etykiety biznesowej w komunikacji z podwładnymi.
 1. Podsumowanie warsztatu:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/feedback trenera

Metody pracy: dyskusja moderowana, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje realnych sytuacji zawodowych, przykłady dobrych praktyk, testy autodiagnostyczne, warsztaty- praca w grupach. Ćwiczenia z tworzenia biznesowej korespondencji e-mail z uwzględnieniem etykiety biznesowej. Warsztat prowadzony według metodologii I-TEAM.

II moduł Pozyskanie nowego Klienta i rozszerzanie sprzedaży na już zdobytych rynkach, 2 dni

 1. Nawiązanie do wyników pracy z Moduł I- co się sprawdza w codziennej pracy?
 1. Wymiana doświadczeń w zakresie dotychczasowej współpracy z Klientami.
 2. SMART
 • Omówienie metody określania celów.
 • Zastosowanie metody SMART w codziennej pracy menedżerów.
 1. Bariery w rozwoju i poszerzaniu obecnych rynków. Praca warsztatowa (odwrócone lustro).
 • Sposoby radzenia sobie z największymi barierami
 1. Mindset- nastawienie na pozyskanie nowego i rozwinięcie potencjału współpracy z obecnym klientem firmy:
 • Myślenie pro-handlowe- nastawienie na sprzedaż.
 • Sposoby pozyskiwania kontaktów wewnątrz danej sieci w celu poszerzenia współpracy z określoną marką handlową lub dystrybucyjną.
 • Sposoby pozyskiwania informacji rynkowych (np. spotkania, targi, inne wydarzenia).
 • Śledzenie rynków (nowopowstałych hurtowni, sklepów, rozbudowy istniejących sieci handlowych).
 • Wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacyjnych w celu poszerzania kontaktów handlowych.
 1. Skuteczny New Business:
 • Znaczenie aktywności w poszukiwaniu inwestycji i klientów.
 • Tworzenie profilu klienta.
 • Wykorzystanie potencjału Internetu.
 • Budowanie argumentów przekonujących klienta do spotkania z handlowcem, sposoby reagowania na wymówki czy szantaż klientów.
 • Umówienie spotkania.
 • Tworzenie relacji biznesowej.
 1. Mocne strony moje i pracowników w obszarze New Business.
 2. Jak rozwinąć sprzedaż ze zdobytym Klientem? Praca warsztatowa nawiązująca do rozwiązań z pkt.4.
 1. Podsumowanie warsztatu:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/ feedback trenera

Metody pracy: Ćwiczenia z komunikacji dot. pozyskiwania klienta, dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń, symulacje realnych sytuacji zawodowych, przykłady dobrych praktyk, case study, warsztaty- praca w grupach. Warsztat prowadzony według metodologii I-TEAM.

 

Moduł III Prezentacja handlowa (spotkanie handlowe), 2 dni

 1. Nawiązanie do wyników pracy z Moduł II- co się sprawdza w codziennej pracy?
 1. Świadome budowanie profesjonalnego wizerunku – kogo chcę pokazać?
 • Ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji.
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety.
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny.
 • Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji.
 • Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki.
 • Idealny ubiór do biura oraz na spotkania.
 • Wskazówki dotyczące doboru stroju.
 1. Przygotowanie się do wizyty handlowej:
 • Przygotowanie dwóch opcji oferty: wersja A i B.
 • Punkt wyjścia: Potrzeba czy produkt?
 • Trzy strategie układu treści w komunikacie do Klienta.
 • Prezentacja metodą P-CKMA (potrzeba – cecha – korzyść – mankament-argument).
 • Strategia BBC (3P).
 • Spójność i najważniejsze szczegóły decydujące o sukcesie wizyty handlowej.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem i zarządzania konfliktem.
 • Dobór postaw prezentacyjnych do sytuacji (pierwsze czy kolejne spotkanie) oraz typu klienta.
 • Techniki wpływu społecznego podczas wizyty handlowej.
 • Zasady posługiwania się językiem perswazji i stosowanie słów kluczy.
 • Tajniki siły perswazji.
 1. Przygotowanie i wzbogacanie prezentacji handlowej (perspektywa Klienta- „ile zarobi Klient” współpracując z firmą?)
 • Pozyskanie informacji od Klienta dotyczących jego celów współpracy.
 • Koncepcja przekazu- jaka jest teraz i co możemy lepiej?
 • Cztery kluczowe pytania prezentacji.
 • Zdefiniowanie celu: Informacyjny, perswazyjny czy stymulacyjny?
 • Kluczowe informacje o odbiorcach prezentacji handlowej.
 • Wybór treści: Kluczowe elementy.
 • Dobór skutecznej argumentacji do typu społecznego odbiorcy.
 • Techniki wzbogacania prezentacji: Środki retoryczne, wizualizacja, wykorzystanie zmysłów. Perspektywa klienta- pokazanie zysku dla Klienta.
 • Czy trudno Ci mówić językiem słuchacza?
 • Sztuka prezentacji handlowej i budowa charyzmy.
 • Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji.
 1. Przebieg wizyty handlowej w praktyce:
 • Pierwsze wrażenie i budowanie wiarygodności.
 • Ocena indywidualnych wystąpień uczestników szkolenia.
 • Postawa i komunikacja niewerbalna.
 • Tempo mówienia, natężenie głosu wykorzystywanie pauz.
 • Kontakt wzrokowy z audytorium.
 • Postawa ciała.
 • Dynamika – ruch.
 • Zwracanie się do słuchaczy.
 • Pewność wypowiedzi.
 • Wygląd i dress code sprzedawcy.
 1. Nawiązywanie kontaktu z klientem:
 • Rola indywidualnego podejścia do klienta.
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów.
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywania relacji.
 • Określenie i zrozumienie potrzeb klienta.
 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas spotkania:
 • Zadawanie pytań – strategia perswazji.
 • Prowadzenie rozmowy – metodyka analizy zachowania werbalnego.
 • Język perswazji, wywieranie wpływu na partnera negocjacyjnego i sztuka słuchania.
 • Praktyczne reagowanie na „brudne chwyty”.
 • Operowanie przestrzenią i gestami; interpretacja mowy ciała.
 1. Finalizacja wizyty:
 • Spójność i najważniejsze szczegóły decydujące o sukcesie wizyty handlowej.
 • Standardowe sposoby finalizacji.
 • Nieszablonowe strategie finalizacji.
 • „Nie” warunkowe i „nie” rozstrzygające. Kiedy Klient odmawia, a kiedy nie jest przekonany? Jak zmienić „nie” warunkowe na „tak”?
 1. Mocne strony moje i moich podwładnych w obszarze wizyty handlowej
 1. Podsumowanie warsztatu:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/feedback trenera.

Metody pracy: wykład interaktywny, autowystąpienia uczestników- symulacja wizyty handlowej, dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń, przykłady dobrych praktyk, case study, warsztaty- praca w grupach, przykłady kiedy sami jesteśmy odbiorcami stosowania na nas języka perswazji i technik wpływu. Warsztat prowadzony według metodologii I-TEAM.

 

IV moduł Key Account Management. Wskaźniki planowania i rozliczania sprzedaży 2 dni

 1. Nawiązanie do wyników pracy z Moduł III- co się sprawdza w codziennej pracy?
 2. Analiza oferty handlowej firmy:
 • Metody oceny wartości oferty handlowej – benchmarking.
 • Oferta handlowa firmy – analiza SWOT.
  1. Sprzedaż do Klientów strategicznych o silnej pozycji przetargowej i istotnym wpływie na pozycję rynkową
 • Typologia Klientów.
 • Strategie sprzedażowe KAM.
 • Marża a narzut- wyjaśnienie różnic i znaczenia w pracy handlowców.
 • Strategie cenowe i efekt skali.
 • Wypracowanie struktury rabatowania („rabat za coś”, np. za volumen produktowy).
 • Elementy analizy portfelowej Klientów i produktów.
 • Policzalne wskaźniki planowania sprzedaży na bazie wew. modelu firmy.
 • Negocjacje i techniki negocjacyjne.
 • Zarządzanie relacjami z Klientem Kluczowym.
 • Pomiar efektywności działań sprzedażowych.
  1. Key Account Management- przygotowanie do rozmowy sprzedażowej:
 • Przewidywanie celów klienta, zrozumienie potrzeb klienta.
 • Analiza sposobu działania klienta, jako technika przewidywania możliwego przebiegu negocjacji.
 • Zdobywanie informacji na temat konkurencyjności (własnej oraz partnera handlowego).
 • Cele negocjacji i ich spójność z celami firmy/działu/stanowiska.
 • Planowanie samego procesu negocjacyjnego (czas, miejsce, uczestnicy).
 • Zmienne negocjacyjne i zarządzanie nimi.
 • Budowanie argumentacji do wykorzystania podczas negocjacji. Wyróżniki firmy.
 • Rozpoznanie sytuacji klienta – bądź przygotowany na kilka wariantów (wersja A B).
 1. Zarządzanie zespołami handlowców
 • Planowanie działań sprzedażowych.
 • Pozyskiwanie i kształtowanie kompetencji handlowców.
 • Ocena efektywności zespołów sprzedażowych.
 1. Mocne strony moje i moich podwładnych w obszarze Key Account Management
 1. Podsumowanie warsztatu:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/feedback trenera.

 

Metody pracy: wyznaczanie i obliczanie wskaźników sprzedażowych, wymiana doświadczeń- prezentacja i analiza aktualnie stosowanych technik negocjacyjnych. Warsztat- praca grupowa- przewaga konkurencyjna, warsztat- praca indywidualna- proces przygotowania do rozmowy sprzedażowej.

Moduł V  Nowoczesne negocjacje z klientem 1 dzień

 1. Nawiązanie do wyników pracy z Moduł IV- co się sprawdza w codziennej pracy?
 1. Prowadzenie negocjacji:
 • Model przebiegu spotkania (check-lista).
 • Metody sondowania partnera negocjacji.
 • Empatia i inteligencja emocjonalna w negocjacjach.
 • Style negocjacji i sprzedaż z użyciem języka korzyści.
 • Aktywne słuchanie. Najważniejsza umiejętność handlowca.
 • Stosowanie wyróżników firmy jako argumentów negocjacyjnych.
 • Wywieranie wpływu: reguły wywierania wpływu, techniki perswazji – omówienie i zastosowanie praktyczne.
 • Zasady obrony przed manipulacjami drugiej strony.
 • Zadawanie pytań.
 • Zarządzanie ustępstwami w negocjacjach.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach.
 1. Specyfika negocjacji cenowych:
 • Negocjacje cenowe ze strony sprzedającego.
 • Negocjacje cenowe ze strony kupującego.
 • „Śmieszne pieniądze” i inne taktyki w negocjacjach cenowych.
 • Sztuka czynienia ustępstw, a „syndrom zwycięzcy”.
 • Zasady udzielania rabatów – postaw granice żądaniom.
 • Jak rozmawiać o podwyżce ceny – lepiej wcześniej czy później.
 • Nastawienie do ceny produktu- postawa handlowców (jak zmienić blokady i hamulce na gotowość?).
 • Jak zmienić politykę cenową w istniejących relacjach sprzedażowych z klientami firmy.
 • Taktyki w negocjacjach cenowych.
 1. Profilaktyka cenowa – jak prowadzić rozmowę, aby cena była tylko jednym z elementów negocjacji?
 • Trzy obszary produktu – Twoje dodatkowe obszary negocjacyjne.
 • Sprzedawanie wartości produktu, nie jego ceny.
 • Radzenie sobie z manipulacjami cenowymi klientów.
 1. Metody prezentacji ceny:
 • Metoda „kanapki” – jak narzędzia managerskie mogą przydać się handlowcom.
 • Metoda oszczędnościowa – idealna na kryzys.
 • Metoda porównywania – są rzeczy, które kosztują znacznie więcej.
 • Metoda kompaktowa – w zestawie taniej.
 • Metoda inwestycyjna – szczególnie w dobie kryzysu warto dobrze inwestować.
 • Metoda bilansowa – ile stracę, gdy nie kupię?
 1. Sposoby radzenia sobie z obiekcjami:
 • Wypracowanie rozwiązań dedykowanych dla menedżerów sprzedaży na podstawie stworzonej listy dotychczasowych obiekcji uczestników szkolenia.
 1. Finalizowanie negocjacji. Dobry interes – co oznacza dla każdej ze stron?
 • Na co uważać w końcowej fazie negocjacji.
 • Negocjacje cenowe nastawione na długofalową współpracę.
 • Standardowe sposoby finalizacji.
 • Nieszablonowe strategie finalizacji.
 • „Nie” warunkowe i „nie” rozstrzygające. Kiedy Klient odmawia, a kiedy nie jest przekonany? Jak zmienić „nie” warunkowe na „tak”?
 1. Podsumowanie warsztatu:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/ feedback trenera.

Metody pracy: warsztat- modelowanie etapów negocjacji, odgrywanie scenek- praktyczna nauka negocjacji w różnych sytuacjach sprzedażowych. Warsztat prowadzony według metodologii I-TEAM.

 

VI moduł Działania rozwijające sprzedaż i wzmacnianie siebie w roli menedżera sprzedaży 1 dzień

 1. Nawiązanie do wyników pracy z Moduł V- co się sprawdza w codziennej pracy?
 2. Czynniki wzmacniające sukces w sprzedaży:
 • Warunki konieczne do przyjęcia postawy właścicielskiej.
 • Nastawienie pro-konsumenckie.
 • Wiedza (znajomość klienta i modeli zachowań).
 • Umiejętności (wykorzystanie wiedzy do budowania relacji i realizacji założonych celów).
 • Postawa (wiara w sukces i chęć działania).
 • Emocje (wpływ emocji na skuteczność w sprzedaży).
 1. W jaki sposób świadomie rozwijać proces sprzedaży?
 • Metody odkrywania potrzeb klientów, wzbudzanie motywacji i wywierania wpływu na podejmowane przez klienta decyzje.
 • Działania crosseling.
 • Działania
 • Kontakt posprzedażowy.
 1. Zarządzanie sobą w czasie w procesie sprzedaży:
 • Nastawienie na realizację planu.
 • Określenie czynników sukcesu każdego dnia (co musi się wydarzyć abym zbliżył się do sukcesu sprzedażowego).
 • Określenie „godzin szczytu”.
 • Pomiar własnych działań.
 1. Trudne momenty w procesie sprzedaży:
 • Zarządzanie trudnymi momentami sprzedażowymi w moim zespole i firmie.
 • Jak zamienić zastrzeżenia klienta w szansę?
 • Jak unikać błędnych reakcji?
 • Skuteczne sposoby na trudne sytuacje w sprzedaży występujące w firmie (jak radzę sobie z porażkami?).
 1. Motywowanie siebie i podwładnych do efektywnej pracy:
 • Określenie realnego, osiągalnego celu.
 • Sposoby na odzyskiwanie energii.
 • Wyzwania sprzedażowe.
 1. Praca zespołowa na poziomie menedżerskim
 • Wymiana i ujednolicenie informacji o szczegółach współpracy z wybranymi Klientami
 • Wzajemne wspieranie się w zakresie osiągania celów sprzedażowych
 1. Podsumowanie warsztatu i zakończenie Akademii:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/ feedback trenera

Metody pracy: burza mózgów; mini wykład, dyskusja moderowana, symulacje realnych sytuacji zawodowych, wypracowanie dedykowanych rozwiązań rozwijających sprzedaż, warsztat indywidualny- podsumowanie Akademii i zaplanowanie kolejnych kluczowych działań w roli menedżera sprzedaży.

Efekty biznesowe

 • Wzmocnienie kompetencji i świadome zarządzanie mocnymi stronami własnymi i pracowników, które mają bezpośredni wpływ na proces sprzedaży.
 • Usprawnienie procesów zarządzania ludźmi.
 • Pośredni wpływ na podnoszenie znaczenia życzliwej atmosfery w firmie[1].
 • Łączenie koncepcji „przywództwa 2.0”[2] z rozwojem pracowników wyróżniających się.
 • Poprawa komunikacji między menedżerami a podległymi im zespołami.
 • Wzrost efektywności pracy menedżerów i zespołów sprzedażowych.

[1] W badaniach prowadzonych przez ProLearning wraz z UE we Wrocławiu życzliwe relacje z przełożonym i współpracownikami zostały wskazane na pierwszym miejscu- jako oczekiwania względem pracodawcy przez przedstawicieli Pokolenia Z (osoby ur. po 1990r. , niektórzy socjologowie przyjmują po 1995r.).

[2] Odnosi się do zarządzania Pokoleniami Y i Z, otwartymi na technologie.

Metodologia

Centrum Innowacji Prolearning, bazuje na autorskiej metodologii pracy:

I-TEAM Methodology

I– Individuality/ indywidualność- dostrzeżenie jednostkowych potrzeb każdego z uczestników oraz pobudzenie do autorefleksji oraz zakotwiczenie gotowości do zmiany.

T E A M– czyli drużyna, zespół, który będzie w stanie działać efektywnie, dzięki wspólnemu treningowi, pozwalającemu na dostrzeżenie indywidualnych potrzeb, oczekiwań firmy oraz wzbudzeniu odpowiedniej motywacji do realizacji celów.

T- Training/ trening- intensywna praca z zespołem, pozwalająca
na integrację grupy.

E– Elasticity/ elastyczność- elastyczne podejście do każdego uczestnika,
z uwzględnieniem tego, który zakres może on wdrożyć na swoim stanowisku pracy.

A- Adaptation/ adaptacja- dostosowanie metody i formy szkolenia do potrzeb firmy.

M– Motivation/ motywacja- wzbudzenie gotowości uczestnika szkolenia
do podjęcia określonych działań oraz ukierunkowanie jego zachowań,
na osiągnięcie określonych, istotnych dla niego oraz organizacji celów.

W celu zwiększenia motywacji do zmiany behawioralnej
w odniesieniu do zaplanowanych efektów biznesowych, nasza metoda pracy opiera się na warsztatowym angażowaniu każdego z uczestników i bieżącej analizie procesu grupowego.

Projekt opiera się na moderowanym uczeniu się przez doświadczenie (cykl KOLBA) – stosujemy najbardziej efektywna metodę uczenia się osób dorosłych, polegającą na specjalnie zaprojektowanych zadaniach, budujących osobiste przeżycia i doświadczenia, z których następnie wyciągane są wnioski i generalizowane ogólne zasady. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest również przez trenera, a następnie uczestnicy stosują ją w praktyce poprzez rozwiązywanie realnych przypadków z własnego otoczenia.

W ramach uczestnictwa zapewniamy Państwu

 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • próbka szkoleniowa w ramach przedstawionej oferty (na życzenie Klienta)
 • organizacje szkolenia oraz zapewnienie trenera
 • materiały dydaktyczne
 • catering podczas przerw (kawa, herbata, ciastka)
 • lunch
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • bezpłatne konsultacje z Wykładowcą do 2 tygodni od momentu ukończenia szkolenia
 • testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności po ukończeniu szkolenia (na życzenia klienta)

Referencje

"W 2015r. i 2016r. Centrum Innowacji Prolearning przeprowadziło projekt rozwojowy z zakresu: Efektywnego zarządzania zespołem dla pracowników Dirksa Polska Sp. z o. o. Szkolenia poprzedzone były wnikliwą analizą potrzeb…"

Dirks Polska Sp. z o. o.

więcej

"Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna w ramach programu doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej podjęła współpracę z firmą Centrum Innowacji ProLearning. Przedmiotem ostatnio realizowanego…"

Radio Opole

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

Akademia Efektywnego Menedżera, efektywny menedżer, menedżer, rozwój menedżera sprzedaży, skuteczny menedżer, efektywna sprzedaż, sprzedaż, Akademia Efektywnego Menedżera Sprzedaży
 • Nasze certyfikacje

 • International Coach Federation
 • Matrik

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×