Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

6 +
= 10

Akademia Efektywnego Menedżera Sprzedaży

Wprowadzenie

Proces sprzedaży jest kluczowy w każdej firmie. Sprzedaż w firmie jest jak serce, które odpowiada za pełne i prawidłowe funkcjonowanie całego obiegu organizmu każdego przedsiębiorstwa. Od jej kondycji zależą pozostałe obszary w firmie. Rozwijanie kluczowych kompetencji sprzedażowych pracowników jest dla każdej firmy bardzo ważne. Dodatkowo, co stanowi wyróżnik naszego podejścia w CI ProLearning, nasza koncepcja przeprowadzenia Akademii Efektywnego Menedżera Sprzedaży – warsztaty eksperckie oprócz rozwijania kompetencji sprzedażowych, jest poszerzona o identyfikację mocnych stron jej pracowników. Owe mocne strony mają dodatkowo wzmacniać pracowników w tym wymagającym zawodzie. Zwracamy jednocześnie uwagę na poprawienie luk kompetencyjnych w zakresie wymaganym przez firmę.

Wierzymy, że na każdym stanowisku pracy, w każdej roli zawodowej człowieka, który jest aktywny zawodowo i współdzieli swoją aktywność na potrzeby firmy, możemy dostrzec potencjał, który realizuje się w postaci ujawniania mocnych stron i motywacji wewnętrznej do pracy nad słabymi stronami.

Stąd na podstawie ugruntowanych założeń teoretycznych oraz na bazie naszych doświadczeń praktycznych rekomendujemy następujący model:

 

Model Zarządzania Pracownikami Sprzedaży = kompetencje sprzedażowe + mocne strony pracowników

 

Rozwijając, koncepcja zakłada wzmacnianie kompetencji sprzedażowych dla organizacji z pracownikami mającymi największy wpływ i zakres odpowiedzialności za sprzedaż. Dodatkowo model zakłada identyfikację mocnych stron dla uczestników i nauczenie jak dostrzegać je w podległych pracownikach.

Przykład: menedżerowie sprzedaży pracują w zawodzie o wysokich oczekiwaniach ze strony Klientów. Na tym stanowisku przykładowe mocne strony to m.in.: życzliwość, traktowanie porażek jako wyzwania, dbanie o interes firmy.

Korzyści

Z naszych doświadczeń wynika, że powiązanie zarządzania poprzez najważniejsze kompetencje w firmie wraz z obserwacją i identyfikacją mocnych stron pracowników wpływa na:

 • przekierowywanie optyki stylu zarządzania w kierunku obserwacji u siebie i innych, wymaganych kompetencji na danym stanowisku pracy i mocnych stron pracownika,
 • realizację funkcji kierowniczej dotyczącej motywowania ukierunkowanej na ocenę pracy wg kluczowych kompetencji dla firmy i mocnych stron podwładnych.

Nasza koncepcja zakłada, że doskonalenie systemów zarządzania pracownikami polega na wprowadzaniu różnych metod ułatwiających pracownikom dokonania samooceny i jednocześnie umożliwiających prowadzenie strategicznej funkcji personalnej w firmie.

Program

I moduł Moja rola menedżera sprzedaży i szefa zespołu w firmie, 2 dni

 

 1. Wstęp.
 1. Wymiana doświadczeń i dotychczas wypracowanych rozwiązań:
 • Best practice rozmów sprzedażowych z klientami – identyfikacja indywidualnych stylów sprzedażowych stosowanych przez menedżerów (moje sukcesy w sprzedaży).
 • Efektywność pracy sprzedawcy- dotychczasowe sposoby pracy z Klientami.
 1. Skuteczna sprzedaż a osobowość:
 • Diagnoza temperamentalna- jak mój temperament wspiera mnie w roli menedżera sprzedaży.
 • Świadomość przewagi i ograniczeń własnego typu osobowości w procesie sprzedaży.
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości.
 • Styl komunikacji- jak mój styl komunikacji odzwierciedla się w roli menedżera sprzedaży.
 • Rola asertywności w procesie sprzedaży.
 • Moje mocne strony w roli menedżera sprzedaży w firmie.
 1. Stres i wypalenie zawodowe:
 • Sytuacje wywołujące stres w zawodzie łączącym odpowiedzialność za sprzedaż z odpowiedzialnością za podwładnych.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem.
 1. Moja relacja z zespołem współpracowników i podwładnymi:
 • Wykorzystanie diagnozy temperamentalnej (co motywuje a co demotywuje).
 • Mocne strony sprzedażowe moich podwładnych – czy potrafię nimi zarządzać?
 1. Komunikacja z podwładnymi:
 • Kanały komunikacji- czym różni się zarządzanie lokalne od zarządzania na odległość?
 • Jak nowoczesne kanały komunikacji wpływają na zarządzanie podwładnymi?
 • Nowoczesne sposoby komunikacji (e-mail, chat, sms) jako narzędzia wywierania wpływu na jakość relacji.
 • Zasady etykiety biznesowej w komunikacji z podwładnymi.
 1. Podsumowanie warsztatu:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/feedback trenera

Metody pracy: dyskusja moderowana, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje realnych sytuacji zawodowych, przykłady dobrych praktyk, testy autodiagnostyczne, warsztaty- praca w grupach. Ćwiczenia z tworzenia biznesowej korespondencji e-mail z uwzględnieniem etykiety biznesowej. Warsztat prowadzony według metodologii I-TEAM.

II moduł Pozyskanie nowego Klienta i rozszerzanie sprzedaży na już zdobytych rynkach, 2 dni

 1. Nawiązanie do wyników pracy z Moduł I- co się sprawdza w codziennej pracy?
 1. Wymiana doświadczeń w zakresie dotychczasowej współpracy z Klientami.
 2. SMART
 • Omówienie metody określania celów.
 • Zastosowanie metody SMART w codziennej pracy menedżerów.
 1. Bariery w rozwoju i poszerzaniu obecnych rynków. Praca warsztatowa (odwrócone lustro).
 • Sposoby radzenia sobie z największymi barierami
 1. Mindset- nastawienie na pozyskanie nowego i rozwinięcie potencjału współpracy z obecnym klientem firmy:
 • Myślenie pro-handlowe- nastawienie na sprzedaż.
 • Sposoby pozyskiwania kontaktów wewnątrz danej sieci w celu poszerzenia współpracy z określoną marką handlową lub dystrybucyjną.
 • Sposoby pozyskiwania informacji rynkowych (np. spotkania, targi, inne wydarzenia).
 • Śledzenie rynków (nowopowstałych hurtowni, sklepów, rozbudowy istniejących sieci handlowych).
 • Wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacyjnych w celu poszerzania kontaktów handlowych.
 1. Skuteczny New Business:
 • Znaczenie aktywności w poszukiwaniu inwestycji i klientów.
 • Tworzenie profilu klienta.
 • Wykorzystanie potencjału Internetu.
 • Budowanie argumentów przekonujących klienta do spotkania z handlowcem, sposoby reagowania na wymówki czy szantaż klientów.
 • Umówienie spotkania.
 • Tworzenie relacji biznesowej.
 1. Mocne strony moje i pracowników w obszarze New Business.
 2. Jak rozwinąć sprzedaż ze zdobytym Klientem? Praca warsztatowa nawiązująca do rozwiązań z pkt.4.
 1. Podsumowanie warsztatu:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/ feedback trenera

Metody pracy: Ćwiczenia z komunikacji dot. pozyskiwania klienta, dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń, symulacje realnych sytuacji zawodowych, przykłady dobrych praktyk, case study, warsztaty- praca w grupach. Warsztat prowadzony według metodologii I-TEAM.

 

Moduł III Prezentacja handlowa (spotkanie handlowe), 2 dni

 1. Nawiązanie do wyników pracy z Moduł II- co się sprawdza w codziennej pracy?
 1. Świadome budowanie profesjonalnego wizerunku – kogo chcę pokazać?
 • Ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji.
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety.
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny.
 • Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji.
 • Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki.
 • Idealny ubiór do biura oraz na spotkania.
 • Wskazówki dotyczące doboru stroju.
 1. Przygotowanie się do wizyty handlowej:
 • Przygotowanie dwóch opcji oferty: wersja A i B.
 • Punkt wyjścia: Potrzeba czy produkt?
 • Trzy strategie układu treści w komunikacie do Klienta.
 • Prezentacja metodą P-CKMA (potrzeba – cecha – korzyść – mankament-argument).
 • Strategia BBC (3P).
 • Spójność i najważniejsze szczegóły decydujące o sukcesie wizyty handlowej.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem i zarządzania konfliktem.
 • Dobór postaw prezentacyjnych do sytuacji (pierwsze czy kolejne spotkanie) oraz typu klienta.
 • Techniki wpływu społecznego podczas wizyty handlowej.
 • Zasady posługiwania się językiem perswazji i stosowanie słów kluczy.
 • Tajniki siły perswazji.
 1. Przygotowanie i wzbogacanie prezentacji handlowej (perspektywa Klienta- „ile zarobi Klient” współpracując z firmą?)
 • Pozyskanie informacji od Klienta dotyczących jego celów współpracy.
 • Koncepcja przekazu- jaka jest teraz i co możemy lepiej?
 • Cztery kluczowe pytania prezentacji.
 • Zdefiniowanie celu: Informacyjny, perswazyjny czy stymulacyjny?
 • Kluczowe informacje o odbiorcach prezentacji handlowej.
 • Wybór treści: Kluczowe elementy.
 • Dobór skutecznej argumentacji do typu społecznego odbiorcy.
 • Techniki wzbogacania prezentacji: Środki retoryczne, wizualizacja, wykorzystanie zmysłów. Perspektywa klienta- pokazanie zysku dla Klienta.
 • Czy trudno Ci mówić językiem słuchacza?
 • Sztuka prezentacji handlowej i budowa charyzmy.
 • Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji.
 1. Przebieg wizyty handlowej w praktyce:
 • Pierwsze wrażenie i budowanie wiarygodności.
 • Ocena indywidualnych wystąpień uczestników szkolenia.
 • Postawa i komunikacja niewerbalna.
 • Tempo mówienia, natężenie głosu wykorzystywanie pauz.
 • Kontakt wzrokowy z audytorium.
 • Postawa ciała.
 • Dynamika – ruch.
 • Zwracanie się do słuchaczy.
 • Pewność wypowiedzi.
 • Wygląd i dress code sprzedawcy.
 1. Nawiązywanie kontaktu z klientem:
 • Rola indywidualnego podejścia do klienta.
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów.
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywania relacji.
 • Określenie i zrozumienie potrzeb klienta.
 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas spotkania:
 • Zadawanie pytań – strategia perswazji.
 • Prowadzenie rozmowy – metodyka analizy zachowania werbalnego.
 • Język perswazji, wywieranie wpływu na partnera negocjacyjnego i sztuka słuchania.
 • Praktyczne reagowanie na „brudne chwyty”.
 • Operowanie przestrzenią i gestami; interpretacja mowy ciała.
 1. Finalizacja wizyty:
 • Spójność i najważniejsze szczegóły decydujące o sukcesie wizyty handlowej.
 • Standardowe sposoby finalizacji.
 • Nieszablonowe strategie finalizacji.
 • „Nie” warunkowe i „nie” rozstrzygające. Kiedy Klient odmawia, a kiedy nie jest przekonany? Jak zmienić „nie” warunkowe na „tak”?
 1. Mocne strony moje i moich podwładnych w obszarze wizyty handlowej
 1. Podsumowanie warsztatu:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/feedback trenera.

Metody pracy: wykład interaktywny, autowystąpienia uczestników- symulacja wizyty handlowej, dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń, przykłady dobrych praktyk, case study, warsztaty- praca w grupach, przykłady kiedy sami jesteśmy odbiorcami stosowania na nas języka perswazji i technik wpływu. Warsztat prowadzony według metodologii I-TEAM.

 

IV moduł Key Account Management. Wskaźniki planowania i rozliczania sprzedaży 2 dni

 1. Nawiązanie do wyników pracy z Moduł III- co się sprawdza w codziennej pracy?
 2. Analiza oferty handlowej firmy:
 • Metody oceny wartości oferty handlowej – benchmarking.
 • Oferta handlowa firmy – analiza SWOT.
  1. Sprzedaż do Klientów strategicznych o silnej pozycji przetargowej i istotnym wpływie na pozycję rynkową
 • Typologia Klientów.
 • Strategie sprzedażowe KAM.
 • Marża a narzut- wyjaśnienie różnic i znaczenia w pracy handlowców.
 • Strategie cenowe i efekt skali.
 • Wypracowanie struktury rabatowania („rabat za coś”, np. za volumen produktowy).
 • Elementy analizy portfelowej Klientów i produktów.
 • Policzalne wskaźniki planowania sprzedaży na bazie wew. modelu firmy.
 • Negocjacje i techniki negocjacyjne.
 • Zarządzanie relacjami z Klientem Kluczowym.
 • Pomiar efektywności działań sprzedażowych.
  1. Key Account Management- przygotowanie do rozmowy sprzedażowej:
 • Przewidywanie celów klienta, zrozumienie potrzeb klienta.
 • Analiza sposobu działania klienta, jako technika przewidywania możliwego przebiegu negocjacji.
 • Zdobywanie informacji na temat konkurencyjności (własnej oraz partnera handlowego).
 • Cele negocjacji i ich spójność z celami firmy/działu/stanowiska.
 • Planowanie samego procesu negocjacyjnego (czas, miejsce, uczestnicy).
 • Zmienne negocjacyjne i zarządzanie nimi.
 • Budowanie argumentacji do wykorzystania podczas negocjacji. Wyróżniki firmy.
 • Rozpoznanie sytuacji klienta – bądź przygotowany na kilka wariantów (wersja A B).
 1. Zarządzanie zespołami handlowców
 • Planowanie działań sprzedażowych.
 • Pozyskiwanie i kształtowanie kompetencji handlowców.
 • Ocena efektywności zespołów sprzedażowych.
 1. Mocne strony moje i moich podwładnych w obszarze Key Account Management
 1. Podsumowanie warsztatu:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/feedback trenera.

 

Metody pracy: wyznaczanie i obliczanie wskaźników sprzedażowych, wymiana doświadczeń- prezentacja i analiza aktualnie stosowanych technik negocjacyjnych. Warsztat- praca grupowa- przewaga konkurencyjna, warsztat- praca indywidualna- proces przygotowania do rozmowy sprzedażowej.

Moduł V  Nowoczesne negocjacje z klientem 1 dzień

 1. Nawiązanie do wyników pracy z Moduł IV- co się sprawdza w codziennej pracy?
 1. Prowadzenie negocjacji:
 • Model przebiegu spotkania (check-lista).
 • Metody sondowania partnera negocjacji.
 • Empatia i inteligencja emocjonalna w negocjacjach.
 • Style negocjacji i sprzedaż z użyciem języka korzyści.
 • Aktywne słuchanie. Najważniejsza umiejętność handlowca.
 • Stosowanie wyróżników firmy jako argumentów negocjacyjnych.
 • Wywieranie wpływu: reguły wywierania wpływu, techniki perswazji – omówienie i zastosowanie praktyczne.
 • Zasady obrony przed manipulacjami drugiej strony.
 • Zadawanie pytań.
 • Zarządzanie ustępstwami w negocjacjach.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach.
 1. Specyfika negocjacji cenowych:
 • Negocjacje cenowe ze strony sprzedającego.
 • Negocjacje cenowe ze strony kupującego.
 • „Śmieszne pieniądze” i inne taktyki w negocjacjach cenowych.
 • Sztuka czynienia ustępstw, a „syndrom zwycięzcy”.
 • Zasady udzielania rabatów – postaw granice żądaniom.
 • Jak rozmawiać o podwyżce ceny – lepiej wcześniej czy później.
 • Nastawienie do ceny produktu- postawa handlowców (jak zmienić blokady i hamulce na gotowość?).
 • Jak zmienić politykę cenową w istniejących relacjach sprzedażowych z klientami firmy.
 • Taktyki w negocjacjach cenowych.
 1. Profilaktyka cenowa – jak prowadzić rozmowę, aby cena była tylko jednym z elementów negocjacji?
 • Trzy obszary produktu – Twoje dodatkowe obszary negocjacyjne.
 • Sprzedawanie wartości produktu, nie jego ceny.
 • Radzenie sobie z manipulacjami cenowymi klientów.
 1. Metody prezentacji ceny:
 • Metoda „kanapki” – jak narzędzia managerskie mogą przydać się handlowcom.
 • Metoda oszczędnościowa – idealna na kryzys.
 • Metoda porównywania – są rzeczy, które kosztują znacznie więcej.
 • Metoda kompaktowa – w zestawie taniej.
 • Metoda inwestycyjna – szczególnie w dobie kryzysu warto dobrze inwestować.
 • Metoda bilansowa – ile stracę, gdy nie kupię?
 1. Sposoby radzenia sobie z obiekcjami:
 • Wypracowanie rozwiązań dedykowanych dla menedżerów sprzedaży na podstawie stworzonej listy dotychczasowych obiekcji uczestników szkolenia.
 1. Finalizowanie negocjacji. Dobry interes – co oznacza dla każdej ze stron?
 • Na co uważać w końcowej fazie negocjacji.
 • Negocjacje cenowe nastawione na długofalową współpracę.
 • Standardowe sposoby finalizacji.
 • Nieszablonowe strategie finalizacji.
 • „Nie” warunkowe i „nie” rozstrzygające. Kiedy Klient odmawia, a kiedy nie jest przekonany? Jak zmienić „nie” warunkowe na „tak”?
 1. Podsumowanie warsztatu:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/ feedback trenera.

Metody pracy: warsztat- modelowanie etapów negocjacji, odgrywanie scenek- praktyczna nauka negocjacji w różnych sytuacjach sprzedażowych. Warsztat prowadzony według metodologii I-TEAM.

 

VI moduł Działania rozwijające sprzedaż i wzmacnianie siebie w roli menedżera sprzedaży 1 dzień

 1. Nawiązanie do wyników pracy z Moduł V- co się sprawdza w codziennej pracy?
 2. Czynniki wzmacniające sukces w sprzedaży:
 • Warunki konieczne do przyjęcia postawy właścicielskiej.
 • Nastawienie pro-konsumenckie.
 • Wiedza (znajomość klienta i modeli zachowań).
 • Umiejętności (wykorzystanie wiedzy do budowania relacji i realizacji założonych celów).
 • Postawa (wiara w sukces i chęć działania).
 • Emocje (wpływ emocji na skuteczność w sprzedaży).
 1. W jaki sposób świadomie rozwijać proces sprzedaży?
 • Metody odkrywania potrzeb klientów, wzbudzanie motywacji i wywierania wpływu na podejmowane przez klienta decyzje.
 • Działania crosseling.
 • Działania
 • Kontakt posprzedażowy.
 1. Zarządzanie sobą w czasie w procesie sprzedaży:
 • Nastawienie na realizację planu.
 • Określenie czynników sukcesu każdego dnia (co musi się wydarzyć abym zbliżył się do sukcesu sprzedażowego).
 • Określenie „godzin szczytu”.
 • Pomiar własnych działań.
 1. Trudne momenty w procesie sprzedaży:
 • Zarządzanie trudnymi momentami sprzedażowymi w moim zespole i firmie.
 • Jak zamienić zastrzeżenia klienta w szansę?
 • Jak unikać błędnych reakcji?
 • Skuteczne sposoby na trudne sytuacje w sprzedaży występujące w firmie (jak radzę sobie z porażkami?).
 1. Motywowanie siebie i podwładnych do efektywnej pracy:
 • Określenie realnego, osiągalnego celu.
 • Sposoby na odzyskiwanie energii.
 • Wyzwania sprzedażowe.
 1. Praca zespołowa na poziomie menedżerskim
 • Wymiana i ujednolicenie informacji o szczegółach współpracy z wybranymi Klientami
 • Wzajemne wspieranie się w zakresie osiągania celów sprzedażowych
 1. Podsumowanie warsztatu i zakończenie Akademii:
 • Czego się nauczyłem podczas warsztatu?
 • Co zastosuję w codziennej pracy?
 • Feedback grupowy/ feedback trenera

Metody pracy: burza mózgów; mini wykład, dyskusja moderowana, symulacje realnych sytuacji zawodowych, wypracowanie dedykowanych rozwiązań rozwijających sprzedaż, warsztat indywidualny- podsumowanie Akademii i zaplanowanie kolejnych kluczowych działań w roli menedżera sprzedaży.

Efekty biznesowe

 • Wzmocnienie kompetencji i świadome zarządzanie mocnymi stronami własnymi i pracowników, które mają bezpośredni wpływ na proces sprzedaży.
 • Usprawnienie procesów zarządzania ludźmi.
 • Pośredni wpływ na podnoszenie znaczenia życzliwej atmosfery w firmie[1].
 • Łączenie koncepcji „przywództwa 2.0”[2] z rozwojem pracowników wyróżniających się.
 • Poprawa komunikacji między menedżerami a podległymi im zespołami.
 • Wzrost efektywności pracy menedżerów i zespołów sprzedażowych.

[1] W badaniach prowadzonych przez ProLearning wraz z UE we Wrocławiu życzliwe relacje z przełożonym i współpracownikami zostały wskazane na pierwszym miejscu- jako oczekiwania względem pracodawcy przez przedstawicieli Pokolenia Z (osoby ur. po 1990r. , niektórzy socjologowie przyjmują po 1995r.).

[2] Odnosi się do zarządzania Pokoleniami Y i Z, otwartymi na technologie.

Metodologia

Centrum Innowacji Prolearning, bazuje na autorskiej metodologii pracy:

I-TEAM Methodology

I– Individuality/ indywidualność- dostrzeżenie jednostkowych potrzeb każdego z uczestników oraz pobudzenie do autorefleksji oraz zakotwiczenie gotowości do zmiany.

T E A M– czyli drużyna, zespół, który będzie w stanie działać efektywnie, dzięki wspólnemu treningowi, pozwalającemu na dostrzeżenie indywidualnych potrzeb, oczekiwań firmy oraz wzbudzeniu odpowiedniej motywacji do realizacji celów.

T- Training/ trening- intensywna praca z zespołem, pozwalająca
na integrację grupy.

E– Elasticity/ elastyczność- elastyczne podejście do każdego uczestnika,
z uwzględnieniem tego, który zakres może on wdrożyć na swoim stanowisku pracy.

A- Adaptation/ adaptacja- dostosowanie metody i formy szkolenia do potrzeb firmy.

M– Motivation/ motywacja- wzbudzenie gotowości uczestnika szkolenia
do podjęcia określonych działań oraz ukierunkowanie jego zachowań,
na osiągnięcie określonych, istotnych dla niego oraz organizacji celów.

W celu zwiększenia motywacji do zmiany behawioralnej
w odniesieniu do zaplanowanych efektów biznesowych, nasza metoda pracy opiera się na warsztatowym angażowaniu każdego z uczestników i bieżącej analizie procesu grupowego.

Projekt opiera się na moderowanym uczeniu się przez doświadczenie (cykl KOLBA) – stosujemy najbardziej efektywna metodę uczenia się osób dorosłych, polegającą na specjalnie zaprojektowanych zadaniach, budujących osobiste przeżycia i doświadczenia, z których następnie wyciągane są wnioski i generalizowane ogólne zasady. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest również przez trenera, a następnie uczestnicy stosują ją w praktyce poprzez rozwiązywanie realnych przypadków z własnego otoczenia.

W ramach uczestnictwa zapewniamy Państwu

 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • próbka szkoleniowa w ramach przedstawionej oferty (na życzenie Klienta)
 • organizacje szkolenia oraz zapewnienie trenera
 • materiały dydaktyczne
 • catering podczas przerw (kawa, herbata, ciastka)
 • lunch
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • bezpłatne konsultacje z Wykładowcą do 2 tygodni od momentu ukończenia szkolenia
 • testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności po ukończeniu szkolenia (na życzenia klienta)

Referencje

"W dniach 1-10-2016 oraz 8-10-2016 firma Centrum Innowacji ProLearning z Wrocławia zorganizowała i przeprowadziła szkolenie ,,Efektywna Obsługa Klient''. Szkolenie odbyło się w siedzibie Jokey Plastik Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. W zajęciach…"

Jokey

więcej

"Pani dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk reprezentująca firmę Centrum Innowacji ProLearning zrealizowała dla nas projekt rozwojowy dla grupy 33 kierowców (45+) naszego…"

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

Akademia Efektywnego Menedżera, efektywny menedżer, menedżer, rozwój menedżera sprzedaży, skuteczny menedżer, efektywna sprzedaż, sprzedaż, Akademia Efektywnego Menedżera Sprzedaży
 • Nasze certyfikacje

 • International Coach Federation
 • Matrik

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×