Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

6 +
= 10

Strategie podczas negocjacji dla branży FMCG (fast-moving consumer goods)

Program

1 dzień szkoleń,

 • Zdefiniowanie pojęcia negocjacji;
 • Określenie etapów negocjacji.
 • Wprowadzenie pojęcia celu negocjacji;
 • Wyznaczenie celu negocjacji w zadanych przykładach
 • Dyskusja dotycząca zasadności postawienia takiego a nie innego celu
 • Przedstawienie dwóch podejść do negocjacji – jako gry o sumie zerowej i niezerowej
 • Uczestnicy wiedzą, kiedy sytuacje negocjacyjne umożliwiają osiągnięcie sytuacji „win-win”, a kiedy wymuszają wynik „wygrany – przegrany”
 • Wprowadzenie pojęcia Strategii negocjacyjnej
 • Wprowadzenie rozróżnienia na: negocjacje miękkie, twarde, w stylu Harvardzkim.
 • Analiza szans i zagrożeń wynikających z przyjęcia określonej strategii negocjacyjnej
 • wprowadzenie pojęć ZOPA i BATNA;
 • Ćwiczenie dla uczestników – wyznaczanie strefy porozumienia i alternatywy dla porozumienia.
 • Dyskusja zogniskowana: korzyści i koszty stosowania BATNA i ZOPA
 • Przekonanie uczestników do wyznaczania strefy porozumienia i alternatywy dla porozumienia w procesie przygotowania do negocjacji;
 • Określenie roli przygotowania do negocjacji i niezbędnych do wykonania czynności;
 • Wprowadzenie checklisty – co zrobić przed rozpoczęciem negocjacji;
 • Wykonanie zadania analitycznego z wykorzystaniem dostępnych danych i checklisty.
 • Zapoznanie Uczestników z 12 najpopularniejszymi taktykami negocjacyjnymi;
 • Zapoznanie Uczestników z kontr taktykami pozwalającymi odzyskać kontrolę nad przebiegiem negocjacji

2 dzień szkoleń:

 • Diagnoza indywidualnego stylu negocjacji przy użyciu testu Thomasa Kilmana;
 • Określenie potencjalnego wpływu indywidualnego stylu negocjacyjnego na przebieg rozmów.
 • Zapoznanie uczestników ze sposobem planowania spotkania;
 • Przedstawienie przez trenera kryteriów doboru składu zespołu negocjacyjnego z uwzględnieniem przyjętej strategii i potencjalnych taktyk negocjacyjnych;
 • Zadanie w podgrupach – dobór członków zespołu negocjacyjnego
 • Przygotowanie przez uczestników potencjalnego planu spotkania
 • Manipulacja w negocjacjach- wprowadzenie pojęcia manipulacji
 • Omówienie innych form wywierania wpływu w negocjacjach (m.in. oddziaływania za pośrednictwem strachu, manipulacji temperaturą, uwodzenia, faktów dokonanych, miejsca, przewagi liczebnej, głodu/pragnienia);
 • Wprowadzenie przez trenera pojęcia informacji zwrotnej;
 • Przećwiczenie przez uczestników tworzenia informacji zwrotnej na podstawie poznanej struktury
 • Przećwiczenie przez uczestników udzielania informacji zwrotnej w stosunku do zachowania kolegów/koleżanek w przykładowych scenkach negocjacyjnych.

Cel

Nabycie/ wzmocnienie umiejętności:

 • wyznaczania realistycznych celów negocjacyjnych,
 • przygotowywania struktury spotkania adekwatnej do celu negocjacyjnego i przyjętej strategii,
 • dobierania strategicznego zespołu negocjacyjnego i przydzielanie roli poszczególnym jego członkom,
 • rozpoznania strategii negocjacyjnej i taktyk przyjętych przez adwersarza podczas negocjacji,
 • dostosowania struktury rozmowy do strategii i taktyki przyjętej przez adwersarza;

Poznanie możliwych strategii i taktyk negocjacyjnych.

Efekty

 • Odniesienie części ćwiczeń do doświadczeń uczestników z przeszłych sytuacji negocjacyjnych, które będą rozważane ponownie pod usprawnienia przy użyciu poznanych narzędzi;
 • Użycie zadań szkoleniowych wymagających zastosowania w praktyce przyswojonej wiedzy;
 • Użycie zadań szkoleniowych w których Uczestnicy otrzymają informację zwrotną umożliwiającą skorygowanie ewentualnych odstępstw od poznanych na szkoleniu procedur;
 • Zobowiązanie Uczestników do zrealizowania zadania praktycznego po szkoleniu i spisania wniosków;
 • Zobowiązanie Kierownika Zespołu do monitorowania zespołu po szkoleniu i przekazania trenerowi indywidualnych rezultatów zadania wypracowanych przez Uczestników

Metody pracy

 • Warsztaty
 • case study
 • ćwiczenia na autorskich arkuszach
 • burze mózgów
 • ćwiczenia indywidualne, grupowe
 • dyskusje
 • odgrywanie scenek
 • moderowane uczenie się przez doświadczenie (cykl KOLBA)
 • follow-up – sesje mające na celu weryfikację zastosowanych elementów z warsztatów w codziennej pracy.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

 • opracowanie metod warsztatowych projektu pod specyfikę branży,
 • doprecyzowanie programu,
 • opracowanie dodatkowych materiałów szkoleniowych zgodnie z ustalonym planem,
 • opracowanie ćwiczeń dostosowanych pod specyfikę branży,
 • organizacje warsztatów oraz zapewnienie doświadczonego  trenera,
 • catering podczas przerw (kawa, herbata, ciastka),
 • lunch,
 • przekazanie wypracowanych przez uczestników materiałów,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • badanie satysfakcji uczestników,
 • raport dotyczący rezultatów,
 • roczne konsultacje mailowe / telefoniczne dotyczące tematyki projektu,
 • imienne Certyfikaty dla każdego uczestnika.

Referencje

"W styczniu 2016r. współpracowaliśmy z firmą Centrum Innowacji ProLearning w ramach realizacji projektu: „Efektywna komunikacja w relacji z pacjentami z elementami budowania tożsamości organizacyjnej wśród personelu medycznego.” W ramach…"

Ar-Vita

więcej

"Nasza firma w okresie od marca 2014 do marca 2015 prowadziła program rozwojowy dla kadry menadżerskiej w obszarze wzmocnienia kompetencji zdiagnozowanych metodą Development Center. Pani dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk…"

Metalis Polska Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

FMCG, negocjacje, style negocjacyjne, BATNA, ZOPA, Strategie podczas negocjacji dla branży FMCG, strategie podczas negocjacji, negocjacje dla branży FMCG
 • Nasze certyfikacje

 • International Coach Federation
 • Matrik

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×