Nie masz czasu na szukanie?

71 353 52 51 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

3 +
= 10

Profesjonalna obsługa w call center

Program

ISTOTA OBSŁUGI KLIENTA – WPROWADZENIE

 • Poznanie podstawowych zasad obsługi klienta
 • Właściwa i niewłaściwa obsługa klienta
 • Jakość obsługi klienta a pozycja firmy na rynku
 • Sposoby odkrywania i zaspokajania potrzeb klientów

NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z KLIENTEM

 • Znaczenie pierwszego wrażenia
 • Rola indywidualnego podejścia do klienta
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie relacji
 • Określenie i zrozumienie potrzeb klienta
 • Uświadomienie klientowi zaangażowania i profesjonalizmu własnej organizacji

TYPY KLIENTA – SPOSÓB SKUTECZNEJ OBSŁUGI

 • Rozpoznanie charakterystyki klienta
 • Dopasowanie stylu do typu klienta
 • Wpływ poprzez wartości klienta

ZASPOKAJANIE PSYCHOLOGICZNYCH POTRZEB KLIENTA

 • Badanie potrzeb klienta
 • Jak sprawić, aby klient poczuł się ważny?
 • Jak wpływać na pozytywne emocje klienta?
 • Budowanie lojalności i zadowolenia
 • Opłacalność tworzenia dobrych relacji z klientem
 • Metody rozpoznawania potrzeb klientów; wywieranie wpływu
 • Określenie celów sprzedaży i metody prezentacji produktu

PODSTAWOWE REGUŁY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA

 • Diagnoza słabych i mocnych stron obsługi klienta w naszej firmie
 • Elementy wzorcowej obsługi klienta
 • Budowanie pozytywnych relacji jako klucz do sukcesu w obsłudze klienta
 • Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kontakcie z klientem
 • Aktywne słuchanie i skutecznie mówienie; dbanie o pozytywny klimat rozmowy

BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM

 • Jak budować relacje z klientem
 • Otwarcie czyli początek budowy relacji z nowym klientem i otwarcie jako wzmocnienie relacji przy każdorazowym kontakcie
 • Techniki okazywania zainteresowania
 • Poczucie humoru i optymizm
 • Techniki budowania zaufania
 • Wzmacnianie satysfakcji Klienta z każdorazowego kontaktu
 • Proces rozmowy z klientem
 • Narzędzia utrwalania satysfakcji klienta i wzmacniania relacji

AKTYWNE SŁUCHANIE

 • Poziomy jakości słuchania
 • Selektywne słuchanie klienta
 • Sztuka wychwytywania istotnych elementów

SPECYFIKA TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

 • Struktura rozmowy telefonicznej
 • Słowa klucze
 • Jak zbudować zaufanie na początku rozmowy?
 • Budowanie atmosfery w rozmowie telefonicznej
 • Ograniczenia telefonu i ich wpływ na postawę rozmówców

NARZĘDZIA BUDOWANIA DOBREGO KONTAKTU Z KLIENTEM

 • Specyfika rozmowy telefonicznej
 • Proces komunikacji
 • Aktywne słuchanie
 • Precyzja wypowiedzi
 • Rola pytań w komunikacji
 • Budowanie relacji

ZASADY PRACY Z TELEFONEM

 • Stres „pierwszego telefonu”
 • Kultura rozmowy telefonicznej
 • Czas trwania rozmowy
 • Planowanie rozmowy i formułowanie celu

CO I JAK MÓWIĆ?

 • Parametry głosu a efektywność działania
 • Diagnoza własnego głosu
 • Trening głosu – jak podwyższyć jego wartość?
 • Odpowiedni dobór słów i zwrotów
 • Sposób budowy zadań
 • Aktywne słuchanie
 • Zadawanie pytań
 • Pozyskanie informacji
 • Potwierdzenie
 • Budowanie odpowiedniego klimatu rozmowy

RODZAJE ROZMÓW TELEFONICZNYCH

 • Rozmowy wychodzące i przychodzące
 • Telefoniczne umawianie spotkania
 • Potwierdzanie umówionego spotkania
 • Prezentacja produktu
 • Podtrzymywanie kontaktów z klientem
 • Model rozmowy z „bramkarzem”
 • Pierwsza rozmowa z decydentem

WARIANTOWY SCENARIUSZ ROZMOWY

 • Trzy fazy rozmowy telefonicznej
 • Jak budować skuteczne scenariusze?
 • Jak je skutecznie używać?
 • Kiedy warto improwizować?
 • Prezentacja – stanowiska w danej sprawie

TECHNIKA PRACY PRZEZ TELEFON

 • Fazy i cele rozmowy
 • Nawiązanie kontaktu z rozmówcą
 • Budowa kontaktu
 • Osłabianie kontaktu
 • Obiekcje i trudności w rozmowie
 • Wysłuchaj
 • Potwierdź zrozumienie
 • Podaj rozwiązanie
 • Środki oddziaływania

ZASTOSOWANIE TECHNIK WYWIERANIA WPŁYWU

 • Przygotowanie – zanim zadzwoni telefon
 • Otwarcie – pierwszy kontakt z klientem
 • Analiza potrzeb – kim jest klient, czego oczekuje?
 • Prezentacja – dopasować styl do typu klienta
 • Wyjaśnienie obiekcji – jak polubić i korzystać z obiekcji klienta?
 • Zamknięcie – umiejętne prowokowanie decyzji
 • Polecenia – budowa gotowości do polecenia nas innym
 • Pielęgnacja kontaktu – klient na całe życie

WARSZTAT GŁOSU I WYMOWY

 • Praca z dykcyonarzem
 • Modulacja brzmienia i siły głosu
 • Warsztat tempa rozmowy
 • Możliwość nagrania i analizy rozmów warsztatowych

OPEROWANIE KLIMATEM, NASTROJEM, EMOCJĄ

 • Lista emocji
 • Emocje główne i pomocnicze

STAŁA POPRAWA WŁASNEGO STYLU DZIAŁANIA

 • Jak samemu doskonalić dalej swój warsztat pracy?
 • Co zrobiłem najlepiej i co najbardziej warto poprawić?
 • Szybkie wyciąganie wniosków
 • Wygoda i skuteczność pracy

JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYMI KLIENTAMI?

 • Przyczyny niezadowolenia klientów
 • Reagowanie na emocje i zażalenia
 • Profesjonalizm w radzeniu sobie z obiekcjami i sprzeciwem
 • Radzenie sobie z manipulacją i krytyką
 • Wyjaśnianie obiekcji klienta
 • Umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych ( w jaki sposób doprowadzić do eskalacji konfliktu z klientem? Jak wygasić emocje gdy już konflikt wybuchł/ jak i kiedy przyznać klientowi rację)

SKUTECZNE REAGOWANIE, ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ORAZ ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH

 • Przyczyny powstawania konfliktów w kontakcie z klientem – koło i etapy problemów
 • Przewidywanie i wczesne diagnozowanie potencjalnego konfliktu
 • Przewartościowanie sytuacji konfliktowych/kryzysowych
 • Rozróżnianie zarzutów rzeczywistych od pozornych
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie z manipulacjami klientów
 • Postawy wobec sytuacji konfliktowych
 • Efektywne zachowania w konfliktach
 • Postawa asertywna w sytuacji konfliktu
 • Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją
 • Rozpoznawanie emocji klienta i kontrolowanie emocji własnych
 • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna)
 • Kontrolowanie uczuć i emocji

STRATEGIA PODEJŚCIA DO KONFLIKTÓW

 • Rywalizacja
 • Dostosowanie, uleganie
 • Unikanie
 • Kompromis
 • Współpraca
 • Diagnoza naturalnego stylu podejścia do konfliktów

JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z KLIENTEM?

 • Asertywne odmawianie i proszenie
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie”?
 • Kulturalne upominanie klienta
 • Przekazywanie klientowi złych wiadomości
 • Korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej
 • Zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach

BUDOWA RELACJI Z KLIENTAMI O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

 • Rozpoznawanie typów osobowościowych Klientów
 • Świadomość przewagi I ograniczeń własnego typu osobowości w procesie obsługi Klienta
 • Jak budować i utrwalać relacje z klientami o różnych typach osobowości
 • Analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.

PROCEDURY I STANDARDY W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTA – CLIENT CODE

 • wypracowanie standardów profesjonalnej obsługi klienta- projekt

Cel

 • Zwiększenie skuteczności w Obsłudze Klienta.
 • Zwiększenie skuteczności komunikacji bezpośredniej i pośredniej z klientami i partnerami
 • Pogodzenie stanowczości i uprzejmości wobec Klienta.
 • Samodzielne radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.
 • Efektywne prowadzenie rozmów telefonicznych

Metody pracy

 

Metodologia

 • Wykład interaktywny
 • Praca indywidualna,
 • Dyskusja moderowana,
 • Studia przypadku
 • Gry, symulacje i ćwiczenia (indywidualne i podgrupach)
 • Nagrania (kamera lub pliki dźwiękowe)
 • Omówienia ćwiczeń
 • Odgrywanie ról
 • Testy autodiagnostyczne
 • Testy osobowości

Wymagania

Dla osób zainteresowanych tą tematyką

W ramach uczestnictwa zapewniamy

 • organizacje szkolenia oraz zapewnienie trenera
 • testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności poziomu umiejętności –pozwalające na uczestnictwo na szkoleniu osób o zbliżonym poziomie umiejętności (na życzenie Klienta)
 • materiały dydaktyczne w tym skrypt odpowiedni do określonegopoziomu
 • samodzielne stanowisko komputerowe
 • catering podczas przerw (kawa, herbata, ciastka)
 • lunch (do wyboru dania jarskie lub mięsne w postaci szwedzkiego stołu)
 • zestaw ćwiczeń po ukończeniu szkolenia dostępnych na płycie CD
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • bezpłatne konsultacje z Wykładowcą 2 tygodnie od ukończeniaszkolenia
 • testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności poziomu umiejętnościpo ukończeniu szkolenia (na życzenie klienta)

 

Trener

Certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem

Opinie i referencje

Szkolenie rzetelnie przygotowane, profesjonalne przygotowanie prowadzącego, zapewnione niezbędne materiały, odpowiednie tempo kursu. Polecam.”
Paweł Grzywniak

Referencje

"Nasza firma w okresie od września 2014 do marca 2015 prowadziła program rozwojowy dla kadry menadżerskiej w obszarze wzmocnienia kompetencji zdiagnozowanych metodą Development Center. Pani dr inż.…"

Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o.o.

więcej

"Niniejszym pragniemy udzielić referencji firmie Centrum Innowacji ProLearning i Pani dr inż. Agnieszce Kołodziejczyk. Przeprowadziła ona w naszej firmie szkolenie pt. „Trening dla trenerów – podstawy”, które zostało wysoko…"

Travelplanet.pl

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

call center, obsługa klienta, telefoniczna obsługa klienta, typy klienta, kontakt z klientem, komunikacja, komunikować
 • Nasze certyfikacje

 • International Coach Federation
 • Matrik

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×